Računi in reklamacije

Pogosta vprašanja

Stroške porabe električne energije lahko nadzorujete prek spletne aplikacije eStoritve ali mobilne aplikacije ePLUS, s katero vam želimo svoje storitve še bolj približati in vam omogočiti, da lahko nekatere stvari pregledate in uredite kar »od doma«. Spletna aplikacija eStoritve in mobilna aplikacija ePLUS vam omogočata vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi (24 ur na dan), pregled porabe, računov in plačil ter številne druge prednosti:

  • vpogled v tehnične podatke merilnega mesta (številka merilnega mesta, dostopnost, odbirni okoliš, mesec obračuna, način plačila, tarifna skupina, vrsta priključka, tovarniška številka števca),
  • pregled izstavljenih računov in plačil v tekočem obračunskem obdobju, kjer je poleg salda možen vpogled tudi v arhiv izstavljenih računov in plačil za zadnji dve leti,
  • informativni obračun porabljene električne energije, kjer si odjemalec na podlagi stanja števca sam izračuna znesek informativnega obračuna.


V spletno aplikacijo se lahko registrirate tukaj.

ET ali enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan, od 0. do 24. ure.

MT ali manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik, od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan, od 00. do 24. ure.
Sposobnost nastavitve manjše tarife (MT) imajo le novejše elektronske stikalne ure (Iskraemeco, tip »TKM8-B12 3 KO«), ki kažejo vedno tekoči čas. Gospodinjski kupci, ki imajo nameščene starejše stikalne ure, bodo imeli MT v obdobju zimskega časa v zgoraj navedenih urah, v obdobju poletnega časa pa:

  • ob delavnikih med 23. in 7. uro zjutraj
  • soboto in nedeljo od 0. do 24. ure.

VT ali večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik, od 6. do 22. ure. Sposobnost nastavitve večje (VT) imajo le novejše elektronske stikalne ure (Iskraemeco, tip »TKM8-B12 3 KO«), ki kažejo vedno točen čas.

Sprememba obračuna ni vidna takoj, saj mora sistemski operater, na podlagi vašega odčitka, najprej narediti poračun že zaračunanih akontacij in šele nato lahko preklopi uporabnika na neakontacijski način. Pri Energiji plus bomo s strani sistemskega operaterja prejeli informacijo o tej spremembi in jo zapisali v svoj informacijski sistem. Šele takrat bo v aplikaciji eStoritve vidna sprememba oz. zamenjava načina obračuna.

Dve položnici v posameznem mesecu dobite, ker ste prijavljeni na akontacijski način obračuna. Na začetku meseca vam najprej pošljemo položnico z zneskom akontacije. Po tem, ko nam sporočite stanje števca, vam na podlagi že zaračunane akontacije in sporočenega stanja, izdelamo poračun in pošljemo novo položnico.
Zadevo uredite tako, da pri pregledu odjemnega mesta v meniju eStoritev izberete postavko "Akontacijski ali neakontacijski način obračunavanja" in se prijavite na neakontacijski način obračuna.

V tem primeru je potrebno urediti izredni obračun električne energije, ki ga opravimo na podlagi posredovanega stanja števca. V kolikor je obdobje za oddajo stanj v aplikaciji eStoritve ali mobilni aplikaciji ePLUS že zaprto, nam lahko stanje števca (z dodatno razlago in zahtevo za izdelavo izrednega obračuna) posredujete na e-naslov: info@energijaplus.si. Izredni obračun vam obračunamo po postavki v aktualnem ceniku.

Sistemski operaterji pospešeno izvajajo prehod na sistem daljinskega obračuna tudi za gospodinjske in majhne poslovne kupce. Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v sistem daljinskega obračuna, je ustrezno nameščena merilna naprava in transformatorska postaja, opremljena z ustrezno tehnologijo (koncentratorjem). Transformatorska postaja, kateri pripada vaše merilno mesto, žal še ni opremljena z ustrezno tehnologijo.
Ker napredni sistemi merjenja in obračunavanja električne energije prinašajo prednosti tako na strani kupca kot dobavitelja, si bomo še naprej prizadevali za čim hitrejše uvajanje novih tehnologij.

Nasveti

Predlagamo, da zadevo najprej preverite kar sami, in sicer tako, da stanje števca na računu primerjate z dejanskim stanjem na vašem števcu. V primeru, da je stanje števca višje/nižje, kot na računu nam slednje sporočite na 080 21 15, kjer bomo preverili morebitno odstopanje. V primeru ugotovljene nepravilnosti bomo napako v najkrajšem možnem času odpravili. Na višino zneska na računu vpliva tudi število električnih naprav, zato razmislite, ali ni povečana poraba morda posledica novih električnih naprav v vašem gospodinjstvu. Svetujemo vam, da nekaj časa spremljate dnevno porabo in beležite podatke. Porabo električne energije lahko spremljate tudi z uporabo brezplačne aplikacije eStoritve ali mobilne aplikacije ePLUS in tako še preprosteje primerjate stroške z dejansko porabo. Če sumite, da stikalna ura ali krmilna naprava ne deluje pravilno, nam to čim prej sporočite.

Predlagamo, da več električne energije porabite v času manjše tarife - vsak delavnik, od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan, od 0. do 24. ure.

Na elektronski račun (E-račun) se lahko prijavite v vaši spletni banki. Kako? Poiščete opcijo "Prijava na eračun", poiščete ponudnika (Energijo plus) ter pri prijavi vstavite vašo številko pogodbenega računa in potrdite prijavo.

Niste našli odgovora?
Uporabite iskalnik po vsebinah
Pokličite svetovalce v klicnem centru na številko:
Vsak delavnik med 7:30 in 16:00 uro.
Pošljite elektronsko
sporočilo na:
info@energijaplus.si
Lahko pa nas vprašate tudi preko obrazca (odgovor v 24 urah):
Dovoljujem obdelavo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato bomo osebne podatke, zbrane na tem obrazcu (ime in priimek, e-naslov, sporočilo), uporabili zgolj za namene kontaktiranja. Z osebnimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Upravljavcu podatkov Energija plus d.o.o. dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (ime in priimek, e-naslov, sporočilo) za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti, sklepanja ali spreminjanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike. Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega ali spletnega obrazca. Dano privolitev lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli način (splet, e-pošta, telefon, faks, dopis). Enako velja tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja.

Varstvo osebnih podatkov strank je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.energijaplus.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo: (Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefon: 080 2115, faks: (02) 22 00 651, epošta: info@energijaplus.si).