Sporočanje stanja števca

Pogosta vprašanja

Stanje števca kupec sporoči, v kolikor želi obračun po dejanski porabi oz. v primeru, ko je merilno mesto v mesecu obračuna in distributer omrežja ni mogel popisati stanja ter je pustil sporočilo. Na ta način kupec prejme račun, ki odraža dejansko porabo električne energije.

Stanje števca moramo sporočiti med 1. in 8. dnem v mesecu.

Stanje števca nam lahko preprosto sporočite preko spletne aplikacije eStoritve ali mobilne aplikacije ePLUS, ki vam omogočata vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi - kjerkoli in kadarkoli. Stanja števca nam lahko sporočite tudi na info@energijaplus.si, na 080 21 15 (klicni center) ali obiščete najbližje prodajno mesto Energije plus.

Seveda. Stanje števca nam lahko preprosto sporočite s pomočjo spletne aplikacije eStoritve ali mobilne aplikacije ePLUS, ki vam omogoča vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi - kjerkoli in kadarkoli. 

Porabo električne energije lahko merimo z dvema vrstama števcev - analognim ali digitalnim. Ločite ju po načinu prikaza vašega stanja porabe. Pri analognem števcu je stanje prikazano nizom premikajočih se 6 številk v enem ali dveh okencih. Pri digitalnem števcu je stanje prikazano na majhen LCD zaslonu, v katerem se izmenično prikazujejo podatki o porabi v visoki tarifi (VT), manjši tarifi (MT) ali enotni tarifi (ET) ter podatek o datumu in času.

Sistemski operaterji pospešeno izvajajo prehod na sistem daljinskega obračuna tudi za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v sistem daljinskega obračuna, je ustrezna nameščena merilna naprava in transformatorska postaja, opremljena z ustrezno tehnologijo (koncentratorjem). Transformatorska postaja, ki ji pripada vaše merilno mesto, žal še ni opremljena z ustrezno tehnologijo.
Ker napredni sistemi merjenja in obračunavanja električne energije prinašata prednosti tako na strani odjemalca kot dobavitelja, si bomo še naprej prizadevali za čim hitrejše uvajanje novih tehnologij.

Če menite, da vaš števec ne deluje pravilno, imate možnost izrednega pregleda njegovega delovanja. Zahtevo naslovite pristojnemu distributerju omrežja. Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor ali Elektro Primorska. Območna enota bo o tem obvestila merilni laboratorij, ki bo določil datum izrednega pregleda merila (števca) na vašem domu. Ker ste ob pregledu lahko prisotni, vas bodo o terminu predhodno obvestili.
Po pregledu bo merilni laboratorij izdal poročilo o kontroli, s katerim ugotovijo, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. V kolikor se s poročilom ne strinjate, lahko naslovite pisno vlogo na Urad RS za meroslovje (MIRS), ki vas bo informiral o nadaljnjih postopkih. Pisno vlogo za MIRS mora odjemalec ustrezno kolkovati.

Postopek izrednega pregleda overjenega števca opravlja merilni laboratorij, ki deluje kot kontrolni organ tipa C in preglede izvaja skladno z zahtevami standarda SIST ISO 9001:2000 in standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004. Kontrola merilnih naprav je izvedena po postopkih, s katerimi zagotavlja neodvisnost, nepristranskost in poštenost meritev.

Stroški izrednega pregleda števca se zaračunajo v skladu s 63. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS št.: 126/2007), in sicer: "Če se pri nadzornem pregledu ugotovi, da so imele obračunske merilne naprave pri registriranju prevzema ali oddaje električne energije napake, večje od tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele imeti, nosi sistemski operater distribucijskega omrežja stroške za njihovo demontažo, pregled in umerjanje ter ponovno montažo, v nasprotnem primeru pa uporabnik, ki je pregled zahteval."
Stroški demontaže in ponovne montaže števca se zaračunajo po veljavnem ceniku SODO. Stroški izredne kontrole točnosti števca se zaračunajo v skladu z Uredbo o višini stroškov na področju meroslovja (Ur. l. RS št.: 26/2003).

Dodatne informacije
Kateri števec imam? Kako odčitam digitalni števec? Kaj pomenijo oznake na tem števcu?
Nasveti

Kateri števec imam? Kako odčitam digitalni števec? Kaj pomenijo oznake na tem števcu?


Vsak digitalni števec (enotarifni ali dvotarifni) ima majhen zaslon, na katerem se vsakih 10 sekund prikazujejo podatki o porabi električne energije. Na zaslonu so tri mednarodne številčne oznake za načine merjenja porabe električne energije:

VT - višja tarifa
MT - manjša tarifa
ET - enotna tarifa

Za dvotarifno merjenje (VT in MT) pri digitalnih števcih ne potrebujete stikalne ure, ker je ta že vgrajena v števcu. Kadar nam posredujete stanje števca, nam sporočite vrednosti, ki so zapisane poleg omenjenih oznak. Glede na vrsto digitalnega števca smo pripravili natančnejši pomen oznak, ki so zapisan tudi na ohišju posameznega števca.

Digitalni števec: ME 351 - D1A51
• 0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
• 1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
• 2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Digitalni števec: MT 351 - D1A51
• 1.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
• 1.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
• 1.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Drugi digitalni števci: ME371 - D1A54, MT 371 - D1A54, ME 372 - D1A54, MT 372 - D1A54, ZCF120ACtFs2, ZMF120ACtFs2
• 15.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
• 15.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
• 15.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Vsak števec prikazuje tudi druge podatke:
• 0.9.1 - Tekoči čas
0.9.2 - Datum

Trenutno aktivna tarifa je na LCD zaslonu označena s trikotno zastavico nad oznako VT ali MT.

Analogni števec je lahko enotarifni ali dvotarifni.
Analogni dvotarifni števec meri porabo elektrike po višji tarifi (VT) in manjši tarifi (MT). VT predstavlja niz 6 števil v zgornjem okencu, MT pa niz 6 števil v spodnjem okencu. Vsako okence predstavlja 6-mestno število (porabo), pri katerem je zadnja številka decimalka in je pri sporočanju stanja števca ne upoštevate.
Analogni enotarifni števec meri porabo zgolj po eni tarifi (ET), ki je prikazana le z enim nizom številk v enem okencu. Iz okenca lahko tako razberete 6-mestno število (porabo), pri katerem je zadnja številka decimalka in je pri sporočanju stanja števca ne upoštevate.
POMEMBNO: Pri obeh vrstah analognih števcih odčitajte le prvih 5 števil (v enem ali obeh okencih), saj zadnja številka v nizu predstavlja decimalko.

Niste našli odgovora?
Uporabite iskalnik po vsebinah
Pokličite svetovalce v klicnem centru na številko:
Vsak delavnik med 7:30 in 16:00 uro.
Pošljite elektronsko
sporočilo na:
info@energijaplus.si
Lahko pa nas vprašate tudi preko obrazca (odgovor v 24 urah):
Dovoljujem obdelavo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato bomo osebne podatke, zbrane na tem obrazcu (ime in priimek, e-naslov, sporočilo), uporabili zgolj za namene kontaktiranja. Z osebnimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Upravljavcu podatkov Energija plus d.o.o. dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (ime in priimek, e-naslov, sporočilo) za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti, sklepanja ali spreminjanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike. Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega ali spletnega obrazca. Dano privolitev lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli način (splet, e-pošta, telefon, faks, dopis). Enako velja tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja.

Varstvo osebnih podatkov strank je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.energijaplus.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo: (Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefon: 080 2115, faks: (02) 22 00 651, epošta: info@energijaplus.si).
; mes', function() { setCookie('banner-top-mobile', true, 100); $('.banner-top-mobile').removeClass('active'); }); $(document).on('click', '.header-search-button', function() { $('#mod-finder-searchform104').submit(); }); ;