Sodobna kotlovnica za 30 % zmanjša strošek ogrevanja

Prenova kotlovnice z Energijo plus

V podjetju Energija plus že od leta 2013 ponujamo prenovo kotlovnic in sistemov daljinskega ogrevanja ter s tem uresničujemo svojo poslovno strategijo in sledimo Evropskim okoljskim zavezam na področju okoljske in energetske politike.

Uporabniki kotlovnice lahko namesto sedanje dotrajane dobijo sodobno kotlovnico, manj obremenjen zrak v svojem lokalnem okolju in seveda bistveno nižjo ceno ogrevanja. Fiksni stroški upravljanja kotlovnice, skupaj s stroški financiranja projekta, ostanejo isti, kot so bili pred investicijo. Variabilen strošek ogrevanja (energija) pa se zmanjša za dobrih 30 %, kar je tudi temeljni cilj uporabnikov.
Slednje dokazuje Prenova kotlovnice na Pobrežju v Mariboru, pilotski projekt Energije plus, ki je zmagal na natečaju časnika Finance za energetsko najbolj učinkovit projekt v 2014.

Učinkovita kotlovnica

Primer “Prenova kotlovnice na Pobrežju, Maribor”
Kotlovnica na Pobrežju, Ulica bratov Greifov 1, 2000 Maribor
Leto gradnje: 1974
Št. ogrevanih stanovanjskih enot: 580
Skupna ogrevana stanovanjska površina: 26.510 m2
Prvotno gorivo: mazut je ob koncu osemdesetih let zamenjalo ekstra lahko kurilno olje.

Zaradi celovitosti ponujene rešitve in pristopa k sanaciji stanja, primernega načina financiranja in zagotavljanja kakovostnih storitev pri oskrbi s toplotno energijo v prihodnjih desetih letih je projekt Energije plus premagal druge konkurenčne projekte.

Projekt prenove kotlovnice je bil sestavljen iz dveh delov:
1. Prenova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja oz. investicijo v kotlovnico in prenovo toplotnih podpostaj za posamezna odjemna mesta.
2. Upravljanje kotlovnice v pogodbenem obdobju

Investicija, ki je bila izvedena v samo 3 mesecih, se je financirala iz lastnih sredstev in iz predvidene subvencije za prihranke na področju obnovljivih virov.

Poleg ekonomskih učinkov je investicija prinesla tudi druge koristi, kot so: pozitivni okoljski vplivi, večja vrednost nepremičnine, večja ozaveščenost prebivalcev, večja varnost in zanesljivost dobave in številne druge.
Uporabniki kotlovnice (etažni lastniki) so na ta način dobili sodobno kotlovnico in predvsem nižjo ceno na enoto proizvedene toplotne energije. Fiksni stroški upravljanja kotlovnice, skupaj s stroški financiranja projekta, so ostali približno enaki tistim pred investicijo. Variabilen strošek ogrevanja (energija) pa se je zmanjšal za dobrih 30 %, kar je bil temeljni cilj uporabnikov.

Prenova kotlovnice in celotnega sistema ogrevanja je uspešen pilotski projekt, s katerim smo v aprilu 2014, kot energijsko najbolj učinkovit projekt v Sloveniji, zmagali na natečaju časnika Finance.

Ostale energetske rešitve

Toplotne črpalke
Hišne polnilne postaje
Električne polnilne postaje NaPolni plus
Električni skiroji
Sončne elektrarne Sončni plus
Nadzor in upravljanje z energijo

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?