Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.51/2006-ZDIJZ_UPB2).

Fizični dostop:

Posamezni sklopi informacij javnega značaja so dostopni na spletni strani:http://www.energijaplus.si

Prosilci lahko pridobijo informacije:

  • v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje poslano na naslov Energija plus. d.o.o.,Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
  • osebno na sedežu podjetja vsak dan med 8:00 in 13:00 po predhodni telefonski najavi pri Mladenki Bogatinovski 02 22 00 675,
  • po telefonu v ponedeljek in petek med 8:00 in 14:00 ter v sredo med 8:00 in 15:00 pri Mladenki Bogatinovski na telefonski številki: 02 22 00 675,
  • na spletni strani www.energijaplus.si,
  • na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na
  • elektronskem naslovu pristojne osebe.

Dostop do informacij:

Informacije javnega značaja so v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Ur.l. RS, št. 51/2006 - UPB2) prosto dostopne fizičnim in pravnim osebam. Izjema so le informacije, ki so taksativno našteva 6. čl. ZDIJZ in do katerih se dostop zavrne. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. čl. in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, pooblaščena oseba izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oziroma omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta.

Katalog informacij javnega značaja

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?