Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj storimo ko zmanjka elektrike in kako moramo ravnati ob prekinitvi dobave električne energije? Zakaj imajo vaši sosedje elektriko, vaša hiša pa je še vedno brez?
Vse o tem, kako se prijaviti v Moj PLUS, kako uporabljati lojalnostni program ter kakšni so pogoji včlanitve in uporabe?
Kako lahko sami nadzorujete stroške porabe elektrike, kako ravnati ob pozabljenem popisu stanja elektrike ter zakaj še vedno dobivate dve položnici?
Izpad ali prekinitev dobave

Najprej se je treba prepričati, ali je težava nastala v našem domu. Preveriti je potrebno, ali je pregorela katera varovalka in ali je glavno stikalo izklopljeno. Če so varovalke in glavno stikalo v normalnem stanju, preverimo, ali imajo pri sosedih električno energijo in tako ugotovimo ali je težava v našem domu. V primeru, da tudi sosedje nimajo električne energije ali nam je pregorela glavna varovalka, pokličemo pristojnega sistemskega operatorja.

Najprej preverimo stanje varovalk in zaščitnega (FID) stikala. Z napravami morate ravnati, kot da so pod napetostjo. Prekinitev dobave sporočite na tel. št. za prijavo napak:
Elektro Maribor: 080 21 05
Elektro Ljubljana: 01 23 04 002
Elektro Celje: 03 42 01 240
Elektro Gorenjska: 080 30 19
Elektro Primorska: 080 34 31
Operaterju morate posredovati ime, naslov in št. merilnega mesta, ki ga najdete na računu za električno energijo.
Če ne morete vzpostaviti zveze oz. je linija zasedena, je to verjetno zaradi tega, ker bi tudi drugi radi sporočili, da so nastale motnje v napajanju. Vaš klic in klici drugih kupcev so nam v veliko pomoč pri ugotavljanju velikosti in resnosti izpada električne energije. Poslušajte radijska obvestila ali druge vire obveščanja, v kolikor imate neodvisni vir napajanja.

Vaš sosed se morda napaja iz drugega izvoda kot vi. Na primer nadzemni vod morda res poteka mimo vaše hiše, napajate pa se preko podzemnega kabla, ki poteka po vašem dvorišču. Če se napajate samo preko ene faze, je možno, da sta ostali dve fazi zdravi, vaša pa je v okvari.

Moj PLUS

Pogoj za včlanitev v lojalnostni program je registracija v spletni aplikaciji eStoritve. Včlanitev v program lahko opravite skupaj z registracijo (če ste novi uporabnik), lahko pa to storite ločeno, in sicer v vašem uporabniškem računu (zavihek Moj PLUS) ali s pomočjo našega svetovalca na prodajnem mestu.

V uporabniškem računu je 8 zavihkov:

 • Pregled stanja; stanje zbranih točk v vašem računu
 • Koriščenje kupona; koriščenje točk za različne kupone ugodnosti
 • Moje točke;
 • Pomembne informacije; informacije o lojalnostnem programu Moj PLUS
 • Ugodnosti; informacije o tem, katere ugodnosti lahko koristite na podlagi stanja točk
 • Zbiranje točk; informacije o tem, kako lahko zbirate redne in izredne točke
 • Povabite prijatelja; možnost povabila prijatelja v Moj PLUS, kjer pridobite dodatne točke
 • Včlanitev; podstran, kjer lahko dodate več številk pogodbenega računa v Moj PLUS

Član lojalnostnega programa je lahko vsaka fizična oseba, ki ima gospodinjski odjem (kupuje električno energijo in /ali zemeljski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih in poklicnih dejavnosti).

Pogoja za včlanitev v lojalnostni program Moj PLUS sta:
• sklenjena pogodba o prodaji in nakupu električne energije in/ali zemeljskega plina pri Energiji plus, d.o.o.,
• registracija v spletni (eStoritve) ali mobilni aplikaciji (ePLUS), kjer vas ob včlanitvi nagradimo s 100 točkami.

Računi in reklamacije

Stroške porabe električne energije lahko nadzorujete prek spletne aplikacije eStoritve, s katero vam želimo svoje storitve še bolj približati in vam omogočiti, da lahko nekatere stvari pregledate in uredite kar »od doma«Spletna aplikacija eStoritve vam omogoča vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi (24 ur na dan), pregled porabe, računov in plačil ter številne druge prednosti:

 • vpogled v tehnične podatke merilnega mesta (številka merilnega mesta, dostopnost, odbirni okoliš, mesec obračuna, način plačila, tarifna skupina, vrsta priključka, tovarniška številka števca),
 • pregled izstavljenih računov in plačil v tekočem obračunskem obdobju, kjer je poleg salda možen vpogled tudi v arhiv izstavljenih računov in plačil za zadnji dve leti,
 • informativni obračun porabljene električne energije, kjer si odjemalec na podlagi stanja števca sam izračuna znesek informativnega obračuna.


V spletno aplikacijo se lahko registrirate tukaj.

V tem primeru je potrebno urediti izredni obračun električne energije, ki ga opravimo na podlagi posredovanega stanja števca. V kolikor je obdobje za oddajo stanj v aplikaciji eStoritve ali mobilni aplikaciji ePLUS že zaprto, nam lahko stanje števca (z dodatno razlago in zahtevo za izdelavo izrednega obračuna) posredujete na e-naslov: info@energijaplus.si. Izredni obračun vam obračunamo po postavki v aktualnem ceniku.

Dve položnici v posameznem mesecu dobite, ker ste prijavljeni na akontacijski način obračuna. Na začetku meseca vam najprej pošljemo položnico z zneskom akontacije. Po tem, ko nam sporočite stanje števca, vam na podlagi že zaračunane akontacije in sporočenega stanja, izdelamo poračun in pošljemo novo položnico. Zadevo uredite tako, da pri pregledu merilnega/odjemnega mesta v meniju eStoritev izberete meni "Merilno/odjemno mesto", nato pa kliknite na podmeni "Izberite način obračuna" in se prijavite na neakontacijski način obračuna.

Poenostavimo plačevanje računov

Seveda. V kolikor želite račun plačati preko vaše spletne banke, preprosto skenirajte QR kodo in opravite plačilo.

Na elektronski račun (E-račun) se lahko prijavite v vaši spletni banki. Kako? Poiščete opcijo "Prijava na eračun", poiščete ponudnika (Energijo plus) ter pri prijavi vstavite vašo številko pogodbenega računa in potrdite prijavo.

Plačevanje preko direktne bremenitve (trajnika) si lahko uredite v eStoritvah, in sicer izberite meni Merilno/odjemno mesto, nato kliknite podmeni "Naročilo direktne obremenitve". Naročite se na trajnik. Lahko pa tudi izpolnite in podpišete obrazec ter nam ga:

 • pošljete po elektronski pošti na naslov info@energijaplus.si,
 • pošljete po navadni pošti na naslov Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
 • osebno prinesete na eno izmed naših prodajnih mest.

Na podlagi podpisanega obrazca bomo pri vaši banki brezplačno uredili, da bo banka vsak mesec iz vašega bančnega računa poravnala vaše obveznosti in vi s tem več ne boste imeli nobenih skrbi. Pomembno je samo, da imate na vašem bančnem računu dan pred izbranim dnevom plačila na razpolago dovolj finančnih sredstev.

Naši odjemalci lahko račune plačujejo preko trajnika (direktne bremenitve). V skrbi za okolje kupce vabimo, da se prijavijo na elektronski način prejemanja računa in s tem prispevajo k bolj zelenemu okolju. V kolikor ne želite prejemati računa na elektronski naslov, se lahko odločite za prejemanje računa v spletno banko.

Zamenjava dobavitelja

Ne, ob prehodu na novega dobavitelja ni niti za trenutek motena dobava električne energije in/ali zemeljskega plina.

Na skupnem odjemnem mestu ne morete zamenjati dobavitelja.

Da. Dobavitelja zemeljskega plina lahko v Sloveniji prosto izbiramo. Distribucijo zemeljskega plina sicer še naprej opravlja pristojni sistemski operater omrežja, dobavlja pa vam ga lahko dobavitelj po vaši meri in okusu.

V postopku zamenjave dobavitelja je potrebno poleg sklenjene pogodbe o nakupu in prodaji energenta pristojnemu sistemskem operaterju omrežja predložiti še s strani lastnika podpisano vlogo lastnika za evidentiranje plačnika.

Po podpisu pogodbe vam ni potrebno storiti ničesar več. Vse nadaljnje aktivnosti za spremembo dobavitelja brezplačno uredimo mi.

Zamenjava dobavitelja se lahko izvede z naslednjim delovnim dnem po prejemu podpisane pogodbe razen v primeru, ko je na pogodbi opredeljen drug datum začetka pogodbe. V kolikor za zamenjavo dobavitelja potrebujemo še stanje števca ali dopolnitev dokumentacije, se rok zamenjave lahko zamakne.

Zamenjava dobavitelja se lahko izvede z naslednjim delovnim dnem po prejemu podpisane pogodbe razen v primeru, ko je na pogodbi opredeljen drug datum začetka pogodbe. V kolikor za zamenjavo dobavitelja potrebujemo še stanje števca ali dopolnitev dokumentacije, se rok zamenjave lahko zamakne.

Kako hitro lahko postanete naš kupec, je odvisno od različnih rokov. Če je povpraševanje z vsemi podatki izvedeno do vključno 4. dne v mesecu in če podpisano pogodbo iz vaše strani (in morebitne druge dokumente) prejmemo najkasneje do 7. dne istega meseca, lahko naš kupec postanete že s prvim dnem meseca, ki sledi začetku postopka pri operaterju distribucijskega sistema.
Primer: če oddate povpraševanje najkasneje do 4.5., podpisano pogodbo vrnete do 7.5., se postopek pri operaterju distribucijskega sistema začne v maju je lahko zamenjava izvedena s 1.6.

 1. Izberite način menjave, ki vam najbolj ustreza.
  Zamenjavo dobavitelja lahko opravite preko posebnega obrazca, naložite fotografijo ali PDF dokument vašega zadnjega računa za energijo ali pa zamenjavo uredite po telefonu s pomočjo našega svetovalca.
 2. Pripravili vam bomo pogodbo in vam jo poslali v podpis.
 3. Pogodbo podpišete in nam jo vrnete po navadni pošti na naslov Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, po e-pošti na: info@energijaplus.si ali nam jo prinesete na eno izmed naših prodajnih mest.
 4. Postopek zamenjave za vas brezplačno uredimo mi.

Zamenjava dobavitelja se lahko izvede z naslednjim delovnim dnem po prejemu podpisane pogodbe razen v primeru, ko je na pogodbi opredeljen drug datum začetka pogodbe. V kolikor za zamenjavo dobavitelja potrebujemo še stanje števca ali dopolnitev dokumentacije, se rok zamenjave lahko zamakne.

Sporočanje stanja števca

Seveda. Stanje števca nam lahko preprosto sporočite s pomočjo spletne aplikacije eStoritve, ki vam omogoča vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi - kjerkoli in kadarkoli. 

Stroški izrednega pregleda števca se zaračunajo v skladu s 63. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS št.: 126/2007), in sicer: "Če se pri nadzornem pregledu ugotovi, da so imele obračunske merilne naprave pri registriranju prevzema ali oddaje električne energije napake, večje od tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele imeti, nosi sistemski operater distribucijskega omrežja stroške za njihovo demontažo, pregled in umerjanje ter ponovno montažo, v nasprotnem primeru pa uporabnik, ki je pregled zahteval."
Stroški demontaže in ponovne montaže števca se zaračunajo po veljavnem ceniku SODO. Stroški izredne kontrole točnosti števca se zaračunajo v skladu z Uredbo o višini stroškov na področju meroslovja (Ur. l. RS št.: 26/2003).

Stanje števca nam lahko preprosto sporočite preko spletne aplikacije eStoritve, ki vam omogoča vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi - kjerkoli in kadarkoli. Stanja števca nam lahko sporočite tudi preko vašega E-boxa, na info@energijaplus.si, na 080 21 15 (klicni center) ali obiščete najbližje prodajno mesto Energije plus.

Porabo električne energije lahko merimo z dvema vrstama števcev - analognim ali digitalnim. Ločite ju po načinu prikaza vašega stanja porabe. Pri analognem števcu je stanje prikazano nizom premikajočih se 6 številk v enem ali dveh okencih. Pri digitalnem števcu je stanje prikazano na majhen LCD zaslonu, v katerem se izmenično prikazujejo podatki o porabi v visoki tarifi (VT), manjši tarifi (MT) ali enotni tarifi (ET) ter podatek o datumu in času.

Stanje števca moramo sporočiti do 8. dne v mesecu.

Postopek izrednega pregleda overjenega števca opravlja merilni laboratorij, ki deluje kot kontrolni organ tipa C in preglede izvaja skladno z zahtevami standarda SIST ISO 9001:2000 in standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004. Kontrola merilnih naprav je izvedena po postopkih, s katerimi zagotavlja neodvisnost, nepristranskost in poštenost meritev.

Če menite, da vaš števec ne deluje pravilno, imate možnost izrednega pregleda njegovega delovanja. Zahtevo naslovite pristojnemu distributerju omrežja. Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor ali Elektro Primorska. Območna enota bo o tem obvestila merilni laboratorij, ki bo določil datum izrednega pregleda merila (števca) na vašem domu. Ker ste ob pregledu lahko prisotni, vas bodo o terminu predhodno obvestili.
Po pregledu bo merilni laboratorij izdal poročilo o kontroli, s katerim ugotovijo, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. V kolikor se s poročilom ne strinjate, lahko naslovite pisno vlogo na Urad RS za meroslovje (MIRS), ki vas bo informiral o nadaljnjih postopkih. Pisno vlogo za MIRS mora odjemalec ustrezno kolkovati.

Sistemski operaterji pospešeno izvajajo prehod na sistem daljinskega obračuna tudi za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v sistem daljinskega obračuna, je ustrezna nameščena merilna naprava in transformatorska postaja, opremljena z ustrezno tehnologijo (koncentratorjem). Transformatorska postaja, ki ji pripada vaše merilno mesto, žal še ni opremljena z ustrezno tehnologijo.
Ker napredni sistemi merjenja in obračunavanja električne energije prinašata prednosti tako na strani odjemalca kot dobavitelja, si bomo še naprej prizadevali za čim hitrejše uvajanje novih tehnologij.

Stanje števca odjemalec sporoči, v kolikor želi obračun po dejanski porabi oz. v primeru, ko je merilno mesto v mesecu obračuna in distributer omrežja ni mogel popisati stanja ter je pustil sporočilo. Na ta način odjemalec prejme račun, ki odraža dejansko porabo električne energije.

Zemeljski plin

Lahko, vendar ga morajo zamenjati tudi vsi ostali odjemalci skupnega odjemnega mesta, posamezen odjemalec sam ne more zamenjati dobavitelja. Vsi odjemalci takšnega skupnega odjemnega mesta izberejo skupnega predstavnika ali skupnega pooblaščenca vseh lastnikov oz. upravnika, ki sklene pogodbo z izbranim dobaviteljem.

Evropski plinovodni sistem se pretežno napaja iz nahajališč v Sibiriji, na Norveškem in v Alžiriji. Že potrjene zaloge zemeljskega plina po ocenah strokovnjakov ob trenutni dinamiki njegove porabe zadostuje za približno 70 let. V Energiji plus smo prepričani, da smo zaradi obsega poslovanja, skladiščnih kapacitet, pogodb z različnimi pomembnimi proizvajalci plina in možnosti dobave v Slovenijo iz vseh treh smeri (Avstrija, Italija, Hrvaška) zanesljiv, fleksibilen in konkurenčen dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji.

Da. Dobavitelja zemeljskega plina lahko v Sloveniji prosto izbiramo. Distribucijo zemeljskega plina sicer še naprej opravlja pristojni sistemski operater omrežja, dobavlja pa vam ga lahko dobavitelj po vaši meri in okusu.

Cena oskrbe z zemeljskim plinom je sestavljena iz treh delov:

 • cene zemeljskega plina (to je tržni del cene in je odvisen od cen gibanja nafte, konkurence in politike podjetja)
 • omrežnine (del cene, ki jo regulira Agencija RS za Energijo. To je cena, ki jo odjemalec plačuje za transport zemeljskega plina po plinovodnem omrežju od slovenske meje do odjemnega mesta odjemalca).
 • davkov in dajatev (del cene, ki jo regulira država. V to ceno so zajete takse, trošarine in DDV).

Pristojnemu ODS je potrebno predložiti poleg sklenjene pogodbe o nakupu in prodaji zemeljskega plina še dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni izpis, sklep o dedovanju, kupoprodajna pogodba, darilna pogodba …) in stanje števca.

Energija plus kot dobavitelj skrbi le za prodajo zemeljskega plina. Priključevanje na omrežje zemeljskega plina je naloga sistemskega operaterja omrežja. Za vsako posamezno priključitev na energetsko omrežje ali njeno spremembo mora uporabnik omrežja pridobiti soglasje za priključitev. Seznam pristojnih sistemskih operaterjev za vaš kraj najdete tukaj.

Niste našli odgovora?
Uporabite iskalnik po vsebinah
Pokličite svetovalce v klicnem centru na številko:
Vsak delavnik med 7:30 in 16:00 uro.
Pošljite elektronsko
sporočilo na:
info@energijaplus.si
Lahko pa nas vprašate tudi preko obrazca (odgovor v 24 urah):
Dovoljujem obdelavo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato bomo osebne podatke, zbrane na tem obrazcu (ime in priimek, e-naslov, sporočilo), uporabili zgolj za namene kontaktiranja. Z osebnimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Upravljavcu podatkov Energija plus d.o.o. dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (ime in priimek, e-naslov, sporočilo) za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti, sklepanja ali spreminjanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike. Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega ali spletnega obrazca. Dano privolitev lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli način (splet, e-pošta, telefon, faks, dopis). Enako velja tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja.

Varstvo osebnih podatkov strank je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.energijaplus.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo: (Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefon: 080 2115, faks: (02) 22 00 651, epošta: info@energijaplus.si).