Kako do lastne sončne elektrarne in ugodne cene električne energije z 20% nepovratnih sredstev?

Ker gredo cene električne energije v nebo, se vse več podjetij spogleduje z lastno proizvodnjo električne energije s pomočjo sončnih elektrarn. Pri tem imajo na voljo več načinov, od katerih sta najbolj zanimivi tako imenovani shemi Px1 in Px3.


Obe shemi sta primerni za večje porabnike električne energije z velikimi površinami na sončni legi. Shema Px1 omogoča prodajo celotne proizvedene električne energije v omrežje, za mnoge bolj zanimiva shema Px3 pa omogoča, da proizvedeno energijo delno porabite sami, viške pa prodate v omrežje, pri čemer so na voljo subvencije s strani Ministrstva za infrastrukturo. Ker velja, da večja kot je lastna poraba, hitreje se investicija povrne, je potrebno sončno elektrarno čim bolj optimalno dimenzionirati. Za izgradnjo elektrarn lahko na primer pride v poštev tudi več površin, ki niso medsebojno direktno povezane, recimo nadstreški za parkirna mesta ali podobni pomožni objekti. Optimalno oceno boste težko izvedli sami, zato se je najbolje obrniti na ustrezno usposobljene svetovalce, ki bodo na osnovi zbranih podatkov znali najti najboljšo rešitev za vas. Z ustreznim dimenzioniranjem lahko sončna elektrarna zmanjša strošek električne energije tudi do 70%, ob upoštevanju učinka prodaje viška energije na trgu pa investicija v sončno elektrarno pokrije strošek električne energije, ki jo je najlažje proizvesti s pomočjo sonca.


Kako se lotiti projekta delne samooskrbe?


Za podjetja obstaja na področju delne samooskrbe kar nekaj različnih možnosti, ki so odvisne od velikosti razpoložljive površine, od količine človeških in finančnih virov, ki jih je podjetje pripravljeno vložiti v projekt, ter načina sodelovanja z izvajalcem/distributerjem.


Izredno zanimiv način je tako imenovano Energetsko pogodbeništvo za delno samooskrbo po shemi Px1, ki poteka nekako takole:


1. Na podlagi diagrama porabe in velikosti razpoložljivih streh in drugih uporabnih pomožnih objektov se določi optimalna velikost oz. priključna moč elektrarne.
2. Na podlagi diagrama porabe in priključne moči elektrarne se nato izračuna predvidena količina prevzete elektrike iz elektrarne in predvideni viški.
3. Na podlagi predvidene količine prevzete elektrike iz elektrarne se izračuna fiksna cena prevzete elektrike za obdobje energetskega pogodbeništva (15 let), pri čemer je predvidena količina prevzete elektrike iz elektrarne zavezujoča, za prevzeto elektriko iz elektrarne pa ni potrebno plačati omrežnine in ostalih prispevkov. V kolikor je letna količina prevzete električne energije iz elektrarne manjša od zavezujoče, se za razliko med predvideno količino prevzete elektrike in dejansko prevzeto energijo obračuna zgolj razlika med prodajno ceno na trgu in dogovorjeno fiksno ceno, v kolikor je ta višja od prodajne cene na trgu.
4. Po preteku 15-letnega obdobja preide elektrarna v last pogodbenega partnerja. Pred potekom 15-letnega obdobja, ko se bo urejal prenos lastništva, vse stroške prenosa (odvetniki, pravniki, notarji, ipd.) v celoti nosi pogodbeni partner.
5. Za pripravo dokumentacije in Vloge za soglasje za priključitev je potrebno podpisati Predpogodbo, saj je za potrebe vložitve vloge za soglasje za priključitev potrebna izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki jo plača investitor (Energija plus).
6. Končna pogodba se podpiše po prejetju Soglasja za priključitev in uspešnega kandidiranja na javnem pozivu Agencije za energijo. Po podpisu takoj sledita montaža in priklop sončne elektrarne.

Ste pripravljeni na partnerstvo?

Kontaktirajte nas še danes na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonsko številko 02 220 06 68.


Kaj pa v primeru, ko imate veliko streho in malo porabo?

V tem primeru se lahko odločite za shemo Px1, torej za sistem obratovalne podpore za proizvajalce električne energije, ki jo v celoti prodajo v omrežje. Tudi tu imate dve možnosti:


1. da investirate sami in vam Energija plus uredi dokumentacijo ter dobavi, zmontira in uredi priklop elektrarne ali
2. Energija plus z lastnimi sredstvi zgradi elektrarno, vi pa ste upravičeni do najemnine na podlagi dogovora o delitvi dobička »profit share«.


Kako v 7 korakih do lastne sončne elektrarne brez stroškov?


1. Na podlagi povprečne letne porabe in velikosti uporabnih streh se določi velikost sončne elektrarne (partner zagotovo podatke o letni porabi na podlagi enournih meritev).
2. Sledi dogovor o zavezi za minimalni letni odvzem električne energije iz sončne elektrarne, ki se določi na podlagi realnega izračuna razmerja med porabo in proizvodnjo električne energije iz sončne elektrarne.
3. Določi se obdobje trajanja energetskega pogodbeništva (možnost od 10 do 15 let).
4. Določi se fiksna cena električne energije iz sončne elektrarne za čas trajanja energetskega pogodbeništva (daljše kot je trajanje, nižja je cena električne energije).
5. Podpis predpogodbe, priprava dokumentacije, pridobitev soglasij in oddaja vloge na Agencijo za energijo RS, pri čemer partner Energije plus nima nobenih stroškov s pripravo dokumentacije.
6. Podpis pogodbe ter postavitev in priklop sončne elektrarne, kjer partner Energije plus prav tako ne nosi nobenih stroškov nabave in montaže ter priklopa sončne elektrarne.
7. Po preteku dogovorjenega obdobja najmanj 10 in največ 15 let, preide sončna elektrarna v last pogodbenega partnerja.

Ste pripravljeni na partnerstvo?

Kontaktirajte nas še danes na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonsko številko 02 220 06 68.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?