PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH NA FACEBOOKU

 1. Uvodne določbe

Organizator nagradnih iger je podjetje Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598, (v nadaljevanju organizator).

Udeleženec v žrebu nagradne igre je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena teh pravil.

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki je:

 • s pisano besedo komentiral objavo nagradne igre s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje,
 • sprejel pogoje in pravila za sodelovanje v nagradni igri,
 • bil izžreban za nagrado v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame, potem ko je ob prevzemu nagrade predložil organizatorju listine, navedene v nadaljnjih členih teh pravil.

 1. Pogoji sodelovanja

       V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe ter mladoletniki z dopolnjenim 15. letom starosti z bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Osebe, mlajše od 15 let, lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali zakonitih skrbnikov.

 1. Kako sodelovati v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je pisno komentiranje objave nagradne igre s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, objavljene na uradni Facebook strani organizatorja Energija plus: https://www.facebook.com/energijaplus. Vsak udeleženec lahko v nagradnem žrebanju konkretne nagradne igre sodeluje samo enkrat. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni potreben.

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje, v katerem sodelujejo vsi udeleženci, ki ustrezajo pogojem navedenim v teh pravilih, poteka na datum, ki je objavljen v vsakokratni objavi nagradne igre na Facebook strani organizatorja in bo potekalo v prostorih organizatorja na naslovu: Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Ime nagrajenca se objavi takoj po žrebu na organizatorjevi originalni Facebook objavi, ki komunicira vsakokratno nagradno igro.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da izžrebana oseba:

 • ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili,
 • ne spoštuje teh pravil,
 • je bila izžrebana v nasprotju s temi pravili,

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni.

 1. Obvestilo in dostava nagrad

Izžrebanec bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen preko zasebne pošte na Facebooku. V kolikor organizator nagradne igre tega ne more storiti, se izžrebanca javno pozove v originalni nagradni objavi, naj se oglasi na zasebno sporočilo uradnega profila Energije plus.  

Podelitev nagrade se lahko organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, naslov in fotografija brezplačno objavijo in uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne odobritve zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi, priloženo pa ji mora biti tudi dokazilo, da jo podaja upravičena oseba. Ob prevzemu nagrade, poslane po pošti oz. ob osebnem prevzemu, se je izžrebanec dolžan izkazati v skladu s predpisi, ki veljajo za prevzem priporočenih poštnih pošiljk oz. z veljavnim osebnim dokumentom.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.

Organizator bo dobitniku nagrade poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Organizator je dolžan prijaviti vrednost nagrade Davčni upravi za potrebe odmere dohodnine nagrajenca in odvesti akontacijo dohodnine. Pred prevzemom nagrade je izžrebanec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in posredovati davčno številko.

V kolikor izžrebanec nagrade ne prevzame v s strani organizatorja zastavljenem roku ali ne izpolni vseh obveznosti, navedenih v tem členu, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

 1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami v zvezi z lastništvom izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je izpolnila dopisnico oz. spletni obrazec.

Facebook na nikakršen način ni povezan z nagradnimi igrami Energije plus in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo izvedbo.

Če se nagrajenec nagradi odpove ali organizator iz razlogov, določenih v teh pravilih, nagrade ne podeli, organizator ni dolžan izžrebati novega nagrajenca oziroma podeliti nagrade drugemu udeležencu nagradne igre.

Nagradna igra ni v nobenem smislu sponzorirana od, spodbujana od, upravljana od, ali kako drugače povezana s podjetjem Facebook.

 1. Uporaba osebnih podatkov in preklic sodelovanja

Podatke nagrajenca hrani organizator. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre upravljavcu podatkov Energija plus d.o.o. daje privolitev do preklica za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti, sklepanja ali spreminjanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike. Podrobneje lahko privolitev določi preko običajnega ali spletnega obrazca. Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določi ali spremeni preko običajnega ali spletnega obrazca. Dano privolitev lahko tudi kadarkoli prekliče na katerikoli način (splet, e-pošta, telefon, faks, dopis). Enako velja tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja.

Varstvo osebnih podatkov strank je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.energijaplus.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo (Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,telefon: 080 2115, faks: (02) 22 00 651, e- pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

 1. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na ogled in na razpolago na organizatorjevi spletni strani www.energijaplus.si in fizično v prostorih organizatorja, na naslovu Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Udeleženci v nagradni igri so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 1. Hramba dokumentacije

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta,
 • dokumentacija v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

V Mariboru, 4.8.2020

Energija plus d. o. o.

 

Povezava do PDF dokumenta ter izjave za prevzem nagrade

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?