Dobrodošli v družbi prave Energije

Pri Energiji plus, v okviru svojega poslovnega delovanja, sledimo štirim strateškim usmeritvam:

  • odprtosti,
  • verodostojnosti,
  • kontinuiteti in
  • enakopravni obravnavi vseh kupcev.

Poslanstvo

S celovito ponudbo sodobnih energetskih rešitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno energetsko oskrbo ter prehod v nizkoogljično družbo. Pri tem stavimo na učinkovito rabo energije (URE), izkoriščanje obnovljivih virov (OVE) in uvajanje naprednih energetskih sistemov. Z uporabo sodobnih tehnoloških rešitev zadovoljujemo spreminjajoče potrebe naših poslovnih partnerjev, jim omogočamo varno in udobno življenje, mobilnost ter uspešno poslovanje. S svojim delovanjem vsakodnevno izkazujemo družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju in spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju.

Vizija

Ostati med vodilnimi, zanesljivimi, inovativnimi in konkurenčnimi podjetji na področju preskrbe z energijo in zagotavljanju sodobnih energetskih storitev na prehodu v nizkoogljično družbo.

Vrednote družbe

Težimo k odličnosti
Naša temeljna usmeritev je zadovoljen uporabnik. Zato razumemo in spoštujemo njegove želje ter potrebe. Ko potrebuje našo pomoč ali nasvet, smo mu na voljo, saj želimo biti najboljši v poslu, ki ga opravljamo in mu nuditi dobro uporabniško izkušnjo. 

Smo kreativni
Nenehno iščemo in uvajamo sodobne tehnološke rešitve. Uporabnikom nudimo možnost povezovanja kakovostnih, zanesljivih, inovativnih, prilagodljivih storitev in paketov, s katerimi kar najbolje zadovoljijo svoje potrebe. 

Ravnamo odgovorno
V okolju, kjer družba deluje, ravnamo etično, družbeno odgovorno in do okolja prijazno. Podpiramo znanje, razvoj in inovativnost. 

Delamo zavzeto in vztrajno
Vlagamo v osebni razvoj slehernega zaposlenega in delamo v kreativnem okolju.

Sestava nadzornega sveta družbe Energija plus d.o.o.:

  • mag. Jana Pogačnik – predsednica nadzornega sveta (pričetek mandata 25.11.2022) - Izjava o neodvisnosti
  • ga. Andreja Žinkovič – namestnica predsednice nadzornega sveta (pričetek mandata 16. 6. 2022) - Izjava o neodvisnosti
  • g. Boštjan Majč – član, predstavnik zaposlenih (pričetek mandata 13. 12. 2021) - Izjava o neodvisnosti

Zunanji član revizijske komisije


Osebna izkaznica podjetja

ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.

Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor Slovenija

080 21 15

02 22 00 115

(02) 22 00 651

Delovni čas:
ponedeljek in sreda: 8:00 – 16:00
torek in četrtek: 8:00 – 15:00
petek: 8:00 – 14:00

Matična številka:
3991008000

Davčna številka:
88157598

TRR/ IBAN:
SI56 0451 5000 1853 305 || NKBM
SI56 0294 4025 9659 769|| NLB  Zaprt!
SI56 2900 0005 0431 806 || UNICREDIT
SI56 0510 0801 3980 505 || Abanka Zaprt!
SI56 3500 1000 1994 426 || BKS Bank AG Zaprt!
SI56 0312 0100 0526 572 || SKB d.d. Odprt od 13. 3. 2023

SWIFT KODA:
KBMASI2X NKBM
BACXSI22 UNICREDIT
SKBASI2X SKB d.d.

Osnovni kapital:
8.000.000,00 €

Vpis v sodni register:
Okrožno sodišče v Mariboru

Datum vpisa v sodni register:
Srg 2011/23297 20.6.2011
Srg 2011/36929 1.12.2011
Srg 2022/51359 2.6.2022

Lastniška struktura:
51% Holding slovenske
elektrarne d.o.o.
49% Elektro Maribor d.d.

Direktor podjetja:
mag. Alan Perc, univ. dipl. inž. stroj.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?