Izberite paket,
ki vam najbolj ustreza
Novi na plusu 2019
 • Ponudba namenjena novim kupcem.
 • Vezava za 12 mesecev.
 • Brezplačna menjava dobavitelja.
Mesečni strošek
od 21,92 €
Cene (€/kWh) VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,07299 0,04239 0,06464
z DDV 0,08905 0,05172 0,07886
Trajno fiksna cena 2019
 • Garantirane cene 12 mesecev.
 • Za obstoječe in nove kupce.
 • Brezplačna menjava dobavitelja.
Mesečni strošek
od 23,15 €
Cene (€/kWh) VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,07739 0,05299 0,07419
z DDV 0,09442 0,06465 0,09051
Penzion ePLUS 2019
 • Garantirane cene 12 mesecev.
 • Plačevanje položnice za električno energijo zadnji delovni dan v mesecu
 • Za upokojence.
Mesečni strošek
od 23,15 €
Cene (€/kWh) VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,07739 0,05299 0,07419
z DDV 0,09442 0,06465 0,09051
50% popust za nove kupce
PLIN
 • 50% popust na cene zemeljskega plina do konca 2021 velja za nove gospodinjske kupce zemeljskega plina
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali paketa
 • Za nove kupce vezava 12 mesecev
Mesečni strošek
od 25,31 €
Cene (€/kWh) PLIN (€/kWh)
brez DDV 0,02798
z DDV 0,03414
TFC ZP 01/2018
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali paketa.
 • Za nove kupce vezava za 12 mesecev.
 • Za kupce, ki iz različnih razlogov ne morejo/ne želijo skleniti pogodbe po paketu Dvojni+, s ponudbo pa si želijo zagotoviti nespremenjene cene zemeljskega plina v enem letu od podpisa pogodbe.
Mesečni strošek
od 32,35 €
Cene (€/kWh) PLIN (€/kWh)
brez DDV 0,02686
z DDV 0,03277
DVOJNI+ 2019
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali paketa.
 • Za nove gospodinjske kupce električne energije in/ali zemeljskega plina.
 • Garantirane cene 12 mesecev.
Mesečni strošek
od 53,19 €
Cene (€/kWh) VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh) PLIN (€/kWh)
brez DDV 0,07299 0,04239 0,06464 0,02489
z DDV 0,08905 0,05172 0,07886 0,03037
DVOJNI+ TFC 2019
 • Za obstoječe gospodinjske kupce električne energije in zemeljskega plina.
 • Garantirane cene 12 mesecev.
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali paketa.
Mesečni strošek
od 55,28 €
Cene (€/kWh) VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh) PLIN (€/kWh)
brez DDV 0,07739 0,05299 0,07419 0,02647
z DDV 0,09442 0,06465 0,09051 0,03229
Toplotne črpalke za sanitarno vodo
 • Za kupce, ki imajo na svojem merilnem mestu priklopljeno toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode.
 • Brez vezave.
 • Brezplačna menjava dobavitelja.
Mesečni strošek
od 22,79 €
Cene (€/kWh) VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,07699 0,04899 0,07349
z DDV 0,09393 0,05977 0,08966
Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali paketa.
 • Za kupce, ki imajo na svojem merilnem mestu priklopljeno toplotno črpalko za ogrevanje in hlajenje prostorov.
 • Brez vezave.
Mesečni strošek
od 21,40 €
Cene (€/kWh) VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,06899 0,03999 0,06099
z DDV 0,08417 0,04879 0,07441
Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov + 01/2018
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali paketa.
 • Za kupce, ki imajo na svojem merilnem mestu priklopljeno toplotno črpalko za ogrevanje in hlajenje prostorov.
 • Garantirane cene 12 mesecev.
Mesečni strošek
od 21,24 €
Cene (€/kWh) VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,06699 0,03999 0,05757
z DDV 0,08173 0,04879 0,07024
Ugodnosti za naše kupce
Zlata
ura
Nastavite budilko na prihranek! Izkoristite Zlate ure in s tem do 50% cenejšo električno energijo - vsaj 3x na teden, po 2 uri. O izjemnih prihrankih vas predhodno obvestimo.
Ugodnosti v lojalnostnem
programu Moj PLUS
Zbirajte točke in jih unovčite pri plačilu naslednje položnice, nakupu izdelkov v spletni trgovini ali za koriščenje ekskluzivnih ponudb naših partnerjev.
Plačilo
po porabi
Koliko porabim, toliko plačam. S pravočasnim in natančnim sporočanjem stanja števca boste plačevali dejansko porabo električne energije.
Pomoč in podpora
Za proizvajalce

Na tem mestu so zbrana pogosta vprašanja in odgovori. Odgovarjamo na vprašanja kaj pomeni lastna raba, kdaj lahko pričakujete ponudbo, kakšen je postopek podpisa pogodbe.

Varstvo osebnih podatkov
Ravnanje z osebnimi podatki urejajo zakoni in naše veljavne pogodbe. Velik del odločitev je prepuščen vsakemu posamezniku. Ljudje smo različni in naše odločitve glede zasebnosti tudi. Zato bomo z vašimi podatki ravnali točno tako, kot vi želite.
Moj PLUS
Za opravljene aktivnosti vas mesečno nagradimo s točkami, ki jih lahko unovčite za različne ugodnosti: od znižanja računa za dobavljeno električno energijo in/ali zemeljski plina do različnih popustov.
Dokumenti
Nam želite sporočiti spremembo? Iščete specifični obrazec, soglasje ali drugi dokument? Med zbranimi dokumenti poiščite želenega in pohitrite postopek urejanja.
O električni energiji

Učinkovita raba energije

S celovito ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno energetsko oskrbo ter prehod v nizkoogljično družbo. Pri tem izpostavljamo učinkovito rabo energije (URE), izkoriščanje obnovljivih virov (OVE) in uvajanje naprednih energetskih sistemov.

Skladno s transparentnim poslovanjem in zakonodajo vam predstavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2019.