GOSPODINJSKI ODJEMALCI


ELEKTRIČNA ENERGIJA

Splošne pogoje si lahko ogledate in natisnete na povezavi:

Seznam predpisov

Državni predpisi s področja energetike:

 • Energetski zakon, Uradni list RS, št. 17/2014, z dne 7. 3. 2014.
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, 57/2004 (ReNep)
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine, Uradni list RS, št. 59/2010
 • Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin, Uradni list RS, št. 111/2007126/2008
 • Uredba o energetski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 62/200388/2003
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, Uradni list RS, št. 125/2004
 • Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, Uradni list RS, št. 89/2010
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 126/2007
 • Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 39/2007
 • Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o., Uradni list RS, št. 27/2007
 • Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo, Uradni list RS, št. 123/2003
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, Uradni list RS, št. 8/2009
 • Pravila za delovanje trga z električno energijo, Uradni list RS, št. 30/2001118/2003
 • Pravilnik o načinu obračunavanja odstopanj oddaje ali odjema električne energije od voznih redov, Uradni list RS, št. 83/2002
 • Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja, Uradni list RS, št. 47/200538/2007.
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, Uradni list RS, št. 96/2014

Povezava na ostale predpise:

Predpisi EU s področja energetike:

 

ZEMELJSKI PLIN

Splošne pogoje si lahko ogledate in natisnete na povezavi:

Seznam predpisov

Državni predpisi s področja energetike:

 

POSLOVNI ODJEMALCI


ELEKTRIČNA ENERGIJA

Splošne pogoje si lahko ogledate in natisnete na povezavi:

Seznam predpisov

Državni predpisi s področja energetike:

 • Energetski zakon, Uradni list RS, št. 17/2014, z dne 7. 3. 2014.
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, 57/2004 (ReNep)
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine, Uradni list RS, št. 59/2010
 • Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin, Uradni list RS, št. 111/2007126/2008
 • Uredba o energetski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 62/200388/2003
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, Uradni list RS, št. 125/2004
 • Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, Uradni list RS, št. 89/2010
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 126/2007
 • Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 39/2007
 • Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o., Uradni list RS, št. 27/2007
 • Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo, Uradni list RS, št. 123/2003
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, Uradni list RS, št. 8/2009
 • Pravila za delovanje trga z električno energijo, Uradni list RS, št. 30/2001118/2003
 • Pravilnik o načinu obračunavanja odstopanj oddaje ali odjema električne energije od voznih redov, Uradni list RS, št. 83/2002
 • Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja, Uradni list RS, št. 47/200538/2007.
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, Uradni list RS, št. 96/2014

Povezava na ostale predpise:

Predpisi EU s področja energetike:

ZEMELJSKI PLIN

Splošne pogoje si lahko ogledate in natisnete na povezavi:

Seznam predpisov

Državni predpisi s področja energetike:

Splošni pogoji in pravila lojalnostnega programa Moj PLUS

Splošni pogoji so dostopni tukaj.

Splošni pogoji uporabe spletne in mobilne aplikacije eStoritve

Splošni pogoji so dostopni tukaj.

Splošni pogoji uporabe portala eStoritve in mobilne aplikacije ePLUS

Splošni pogoji uporabe portala eStoritve in mobilne aplikacije ePLUS (ni več v uporabi)

Splošni pogoji uporabe klepetalnice

Splošni pogoji uporabe klepetalnice

Pravila komuniciranja na družbenih omrežjih Elektro Maribor Energija plus

Pravila komuniciranja na družbenih omrežjih Elektro Maribor Energija plus

Splošni pogoji in pravila o uporabi polnilne infrastrukture

Splošni pogoji so dostopni tukaj.

Posebni pogoji in pravila za sodelovanje v programu Pripelji prijatelja

Pogoji in pravila so dostopni tukaj.

 

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?