Nazaj

Naziv razpisa / naročila (Šifra) IZGRADNJA SONČNIH ELEKTRARN NA KLJUČ ( 100002879072 )
Status Potekel
Datum objave 05.11.2021
Rok za oddajo 07.12.2021 13:00
Tip razpisa / območje razpisa NVV / SLO
Opis

Razpisna dokumentacija se nahaja v priponki

 

Zaradi napake v Tehnični specifikaciji je objavljena nova Tehnična specifikacija.

 

Vprašanje:

Za pripravo ponudbe bi potrebovali več podatkov – soglasje in pogoje za priključitev, popis del in opreme iz PZI-ja ali kar celoten PZI, ogled lokacij.

 

Odgovor:

Objavljamo Idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev (IZP)  in soglasje za priključitev obeh sončnih elektrarn. (najdete v prilogi)

 

VPRAŠANJE:

 Vezano na povabilo za oddajo ponudbe (št. 100002879072) me zanima možen termin za ogled lokacije.

 Prav tako imamo sledeča vprašanja:

 • V datoteki »Tehn_specifikacija.xls« ste definirali moč razsmernikov in panelov, ter tudi drugi material. Ker pa so rešitve glede na ponujeno opremo lahko različne, nas zanima, ali je količine materiala dovoljeno spreminjati?
 • Vezano na popis v isti datoteki, kot zavedeno v zgornji alinei, nas zanima, ali je cilj končna moč sončne elektrarne (in kolikšna) ali število kos posamezne opreme?
 • Rok izvedbe v »Povabilo k oddaji ponudbe« je iz vaše strani definiran na datum 31.3.2022. Ali je tu mišljen pričetek del ali zaključek del? Namreč, dobavni roki opreme se iz meseca v mesec podaljšujejo, za določene komponente veljajo 16-20 tednov od oddanega naročila. V primeru, da želite pričeti z deli 31.3.2022, bi bilo potrebno podpisati pogodbo že začetek decembra letos (kar pa izkazuje časovno neskladje). Prav tako sovpadamo v obdobje koronskih in vremenskih omejitev, ki lahko in verjetno bodo neljubo vplivali na sam možen pričetek del. Prosim vas za obrazložitev predvidenega časa izvedbe in možnost večje fleksibilnosti.

 ODGOVOR:

 Po predhodnem dogovoru s poslovnimi partnerji (lastniki objektov) ogled lokacije ni možen – zato sta objavljena IZP in soglasje za priključitev.

 Količine materiala je dovoljeno spreminjati (v okviru tehničnih zahtev) – cilj je končna moč elektrarne. Za sklop 1 je to 999,9 kW, za sklop 2 pa 540 kW. Moči razsmernikov morajo tehnično ustrezati velikosti elektrarne.

Zaradi daljših dobavnih rokov materiala podaljšujemo rok izvedbe na 30.4.2022.  V primeru nepredvidljivih okoliščin (višja sila) se rok ustrezno podaljša.

 

 

Vprašanje:

 Vezano na povabilo za oddajo ponudbe (št. 100002879072) prosimo za spodnja pojasnila:

 Na spletni strani: https://www.energijaplus.si/vecja-narocila?cid=153 »SOGLASJE 1000 KW_sklop_1.pdf« ni dostopno

 • Vaš odgovor na vprašanje in poziv za ogled objekta je negativen. Podajate razlog: »Po predhodnem dogovoru s poslovnimi partnerji (lastniki objektov) ogled lokacije ni možen – zato sta objavljena IZP in soglasje za priključitev.« Ker gre za pripravo ponudbe, katero ocenjujete na vrednost ca. 870.000 EUR in ne dovoljujete ogleda, se nam poraja pomislek na favoriziranje že znanega ponudnika. Namreč ponudbo ni mogoče pripraviti tehnično in stroškovno kvalitetno v kolikor ogled ni mogoč. Prosimo za vaše pojasnilo.
 • Prosimo za posredovanje dimenzij in lokacije strehe oz. strešnih površin (veljavni načrti oz. tlorisi strešnih površin z jasnimi merami in vrisanimi vsemi elementi), ki so predmet Povabila za oddajo ponudbe. Lokacije lahko posredujete v aplikaciji Google Maps.
 • Prosimo za posredovanje slik streh (slike na lokaciji posnete vertikalno z dronom iz zraka in posnete na nivoju višine slikanja horizontalno)
 • Ponovno prosimo za možen termin ogleda lokacij in strešnih površin.

 Odgovor:

 • Soglasje je spet dostopno.
 • V namen, da se izognemo ogledov objekta smo objavili IZP in soglasje za priključitev ter pripravili Tehnično specifikacijo. Ponudbo pripravite za priloženo Tehnično specifikacijo.
 • Mere in slike streh niso relevantne, ponudbo pripravite za priloženo Tehnično specifikacijo.
 • Ogled objekta ni možen
Kontaktna oseba
 
Izbran Vega d.o.o., Cankova
Cena [EUR] 1. Sklop: 580.686,00; 2. Sklop: 309.922,00
 
PrilogeNazaj