ELEKTRIČNA ENERGIJA

CENIKI ZA GOSPODINJSKE KUPCE
Cenik za dobavo električne energije za gospodinjske kupce

CENIKI ZA POSLOVNE KUPCE

Cenik za dobavo električne energije za male poslovne kupce

Cenik za dobavo električne energije za poslovne kupce, katerih letna poraba na vseh merilnih mestih ne presega 500.000 kWh

CENIK ZA UPORABO OMREŽJA
Ceno za uporabo omrežja preverite tukaj.

CENIK PRISPEVKOV PO ENERGETSKEM ZAKONU
Skupni cenik omrežnin in prispevkov preverite tukaj.

TROŠARINE
Ceno trošarine preverite tukaj.

CENIK SODO
Cenik storitev, ki jih SODO zaračunava direktno uporabnikom, preverite tukaj.

ZEMELJSKI PLIN

CENIKI ZA GOSPODINJSKE KUPCE
Cenik za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske kupce

CENIKI ZA POSLOVNE KUPCE

Cenik za dobavo zemeljskega plina za male poslovne kupce


Cenik za dobavo zemeljskega plina za poslovne kupce, katerih letna poraba na vseh odjemnih mestih ne presega 700.000 kWh

CENIK STORITEV ENERGIJE PLUS

Cenik storitev (19.08.2020)

ARHIV

GOSPODINJSKI KUPCI

Cenik za dobavo električne energije gospodinjskim kupcem

Cenik za dobavo električne energije gospodinjskim kupcem do 31.12.2021

Cene paketov zemeljskega plina za gospodinjske kupce veljavne od 1.10.2019

Cene paketov zemeljskega plina za gospodinjske kupce

Cenik za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske kupce

POSLOVNI KUPCI

Cenik za dobavo električne energije za male poslovne kupce

Cenik za dobavo zemeljskega plina za male poslovne kupce

Cenik za dobavo električne energije za male poslovne kupce do 31.12.2021  

Cenik za dobavo zemeljskega plina za male poslovne kupce do 31.12.2021

Cene paketov zemeljskega plina za poslovne kupce od 1.9.2019