Smo družba s tradicijo. V Energiji plus, hčerinski družbi Elektra Maribor d.d., katere korenine segajo v daljno leto 1914, dnevno prodajamo energijo in storitve gospodinjskim in poslovnim kupcem, razvijamo napredne storitve in inovativne pakete, trgujemo z električno energijo, svetujemo in posredujemo pri prodaji.

POSLANSTVO

Kupcem zagotoviti učinkovito in celovito energetsko oskrbo ob sočasni skrbi za trajnostni razvoj. Na enem mestu ponujati vse, kar kupec potrebuje za kakovostno življenje in opravljanje dejavnosti, tako na svojem domu kot v poslovnem okolju.

 

VIZIJA

Biti verodostojen partner kupcem, dobaviteljem in zaposlenim v razvoju ter pri doseganju trajnostne prihodnosti.

 

VREDNOTE

  • Odličnost - želimo biti najboljši v poslu, ki ga opravljamo.
  • Kreativnost - s svojim delom prispevamo k razvoju
  • Srčnost - delamo zavzeto in vztrajno
  • Trajnostni razvoj - skrbimo za okolje in soljudi.

Čutimo odgovornost do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, lastnikov in družbe kot celote. Pri svojem delovanju krepimo motiviranost zaposlenih in spoštujemo temeljna moralno etična in zakonska določila.

 
 

DEJAVNOST DRUŽBE

Najpomembnejši dejavnosti družbe sta nakup in prodaja energentov tako za gospodinjstva kakor tudi velike poslovne sisteme. Svoje storitve ponujamo na slovenskem trgu v vseh segmentih tako velikim poslovnim sistemom kakor tudi gospodinjstvom. Kupcem zagotavljamo električno energijo, zemeljski plin, toploto in drugo trgovsko blago sorazmerno z njihovimi potrebami in jim hkrati omogočamo individualno obravnavo.

 

 

Na vrh