Od 1. januarja 2020 veljajo nove (nižje) cene omrežnine za energijo in obračunsko moč. Nove cene za gospodinjske odjemalce, predpisane s strani Agencije za energijo so:

  1. Cene omrežnine za energijo:
  • VT: 0,03901 EUR/kWh oz. 0,04759 EUR/kWh z DDV,
  • MT: 0,02999 EUR/kWh (0,03659 EUR/kWh z DDV),
  • ET: 0,03599 EUR/kWh (0,04391 EUR/kWh z DDV).
  1. Cene omrežnine za obračunsko moč:
  • 0,74142 EUR/kW oz. 0,90453 EUR/kW z DDV.

Nove cene bodo upoštevane na računu za mesec januar 2020.

 

 

 

150108992
 
Slovenski turizem raste iz leta v leto, a se številni ponudniki gostinskih in turističnih storitev ubadajo z visokimi stroški, ki dušijo njihovo poslovanje. Tudi zato bo še predvidoma v tem letu gospodarsko ministrstvo prav za njih razpisalo nepovratna sredstva za energetsko sanacijo objektov.
 

Z Energijo plus do sodobnih rešitev za energetsko sanacijo

Poleg nepovratnih sredstev za investicijo bodo tako gostinski in turistični ponudniki v naslednjih letih lahko pomembno razbremenjeni stroškov elektrike in drugih energentov, kar bo pozitivno vplivalo na njihovo poslovanje in razvoj. Pri tem pa jim pomoč ponuja tudi podjetje Energija plus, ki poleg zagotavljanja sodobnih rešitev za energetsko sanacijo nudi tudi nasvete za pridobitev teh namenskih nepovratnih sredstev.

Energija plus: od strokovnega ogleda do najboljših energetskih rešitev

Ker v podjetju veliko dajo na družbeno in okoljsko odgovornost, so se odločili, da zainteresiranim ponudnikom gostinskih in turističnih storitev ponudijo tudi pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo, ki bodo razpisana predvidoma do konca letošnjega leta. Zainteresirana podjetja se lahko oglasijo na tel. številko 02/ 22 00 668, kjer bodo dobila več informacij o pogojih za pridobitev sredstev, hkrati pa jim bo podjetje ponudilo strokovni ogled njihovega objekta ter predlagalo najboljše rešitve, s katerimi bodo lahko kandidirali na razpisu.

Ministrstvo želi z nepovratnimi sredstvi pomagati gostinskim in turističnim ponudnikom pri trajnostnem razvoju ter podpreti prenove objektov za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti. Podjetja bodo tako lahko prenovila sisteme ogrevanja in tople vode, investirala v sončne kolektorje ali toplotne črpalke, prenovila izolacijo in fasado ter nabavila energetsko bolj učinkovita okna ter razsvetljavo in naredila vrsto drugih korakov, ki prispevajo k nižji porabi energije in snovi. Za večino teh ukrepov lahko poskrbi Energija plus, za preostale posege pa vam bodo lahko svetovali, kako jih vključiti v celovito prijavo na razpis.
 
Načrtovan razpis za energetsko sanacijo je izjemna priložnost za lokalna podjetja na področju gostinstva in turizma, saj bodo to edina nepovratna sredstva za investicije v gostinske in turistične objekte, ki bodo na voljo to zimo. Sredstva bo mogoče investirati tako v že delujoče objekte, kot tudi v degradirane objekte z gostinsko in turistično namembnostjo. Poleg tega bodo po izvedbi investicije nižji stroški omogočili boljše poslovanje in razvoj, hkrati pa bodo lahko svoj produkt nadgradili in tržili kot del trajnostnega turizma, kar postaja vse bolj pomemben marketinški element zaradi večje okoljske ozaveščenosti javnosti.
 
 436844950
Ko se vprašamo: »Kaj pa lahko storimo, da bi ublažil negativne vplive podnebnih sprememb in globalnega segrevanja?«, mnogokrat ne najdemo pravega odgovora. Množica majhnih korakov na področju učinkovite rabe energije lahko ogromno prispeva k ublažitvi posledic podnebnih sprememb in globalnega segrevanja. V Energiji plus se tega zavedamo in prav zato aktivno pomagamo pri izvedbi tovrstnih ukrepov. Prepričani smo, da lahko le s skupno akcijo dosežemo ambiciozne cilje, ki smo si jih postavili.
 
Bojan Horvat, direktor
 
 

Vabljeni na dan odprtih vrat in otvoritev nove polnilne postaje na Veselovi ulici 10 v Mariboru.

Preverili boste lahko nove modele električnih vozil, brezplačno preizkusili vožnjo z e-kolesom in e-skirojem, sodelovali v nagradni igri za praktične nagrade.

Več informacij lahko najdete na: Dan odprtih vrat e-mobilnost

Vaša Energija plus

 

 

 

dogodek uporaba eStoritev mobilne aplikacije

 

Prosimo, da se na dogodek prijavite preko te povezave.

 

Vaša Energija plus

 

 

Vsem članom lojalnostnega programa Moj PLUS smo pripisali točke za njihovo zvestobo. Glede na zbrano število točk so na voljo različne ugodnosti: 

  • možnost znižanja računa za naslednje obračunsko obdobje,
  • popust pri plačilu računa za dobavljeno električno energijo in/ali zemeljski plin,
  • popust pri nakupu trgovskega blaga.

Število točk lahko preverite  tukaj  Točke lahko unovčite do konca marca 2020..

Skupaj smo vedno v plusu!

 

NagrajZvestobo

 

 

 

Na vrh