Objave po 11. točki 10.a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

A Sponzorske in donatorske pogodbe

Sponzorske in donatorske pogodbe v letu 2022:

Vrsta posla

Datum sklenitve 

Pogodbeni partner 

Pogodbena vrednost

Trajanje posla
Sponzoriranje Mednarodnega strelskega tekmovanja v obdobju od 12. 1. do 16. 1. 2022  12. 1. 2022

Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše, Lesjakova ulica 4, 2342 Ruše,

TRR: SI56 0451 5000 0535 172 (Nova KBM d.d.)
 300 EUR  Do izplačila
Sponzoriranje aktivnosti na Rogli v sezoni 2021/2022  18. 2. 2022  

UNITUR d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče,

TRR: SI56 0510 0801 5972 788 (Abanka d.o.o.)
 10.000 EUR  Do izplačila
Donacija v dobrodelne namene, za nepridobitno dejavnost  14. 9. 2022

Čebelarsko društvo Slivnica, Mariborska cesta 10a, 2312 Orehova vas,

TRR: SI56 0451 5000 3007 120 (Nova KBM d.d.)
 500 EUR  Do izplačila
Sponzoriranje delovanja Univerzitetne športne zveze Maribor  16. 9. 2022

Univerzitetna športna zveza Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor,

TRR: SI560451 5000 0289 665 (Nova KBM d.d.)

 1.000 EUR  Do izplačila
Sponzoriranje Mariborskih dnevov zdravja v obdobju od  12. 10. do 13. 10. 2022  22. 9. 2022

Zdravniško društvo Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

TRR: SI56 0451 5000 0124 280 (Nova KBM d.d.)

 500 EUR  Do izplačila
Sponzoriranje regatne jadrnice Assilina III v tekmovalni sezoni 2022  26. 9. 2022

Jadralno društvo Mariborčanka, Koroška cesta 57, 2000 Maribor,

TRR: SI56 6100 0000 4858 010 (Delavska hranilnica d.d.)

 1.000 EUR  Do izplačila
Sponzoriranje Kolesarskega društva Maribor 1.1.2022

Kolesarko društvo Branik Maribor Slovenija, Mladinska ulica 29, 2000 Maribor

TRR: SI56 0451 5000 0198 873 (Nova KBM d.d.)

10.000 EUR Do izplačila
Sponzoriranje, zakup medijskega prostora in izvajanje promocijskih aktivnosti na smučišču Kope 1.12.2022

Vabo d.o.o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec 

TRR; SI56 10100-0039321758 (Banka Intesa Sanpaolo)

9.000 EUR Do izplačila
Slovensko društvo Hospic 22.12.2022

Slovensko društvo Hospic, Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0400 1004 6477 248 (Nova KBM d.d.)

3.000 EUR Do izplačila
 
 
 Arhiv sponzorskih in donatorskih pogodb:
 

 

B Avtorske pogodbe 

Vrsta posla

Datum sklenitve 

Pogodbeni partner 

Pogodbena vrednost

Trajanje posla

         

 

Arhiv avtorskih pogodb:

 C Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla

Datum sklenitve 

Pogodbeni partner 

Pogodbena vrednost

Trajanje posla

         

 

Arhiv svetovalnih pogodb:

Objave po 12. točki 10.a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja


1. Podatki o poslovodnem organu (za leto 2020)


Prejemki uprave za leto 2020 v EUR (bruto):

  Plača

Povračilo
stroškov

Regres Nagrada Bonitete PDPZ Skupaj
Bojan Horvat, direktor družbe 103.603 3.719 2.062 7.395 370 2.819 119.968

Dogovorjena višina mesečnega prejemka (bruto):
V skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah (Ur.l. št. 21/10, 8/11 in 23/14) in Uredbo o določitvi najvišjih razmerij (Ur.l.št. 34/10 in 52/11) štirikratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah v skupini v preteklem poslovnem letu. V to so vključeni vsi dodatki, prav tako tudi dodatek za minulo delo.


Dogovorjena višina odpravnine:
6- kratnik  osnovnega mesečnega plačila direktorja.

 

2. Podatki o organu nadzora (za leto 2020)

Naloge nadzora opravlja predsednik uprave družbe ustanoviteljice, Elektro Maribor d.d. , mag. Boris Sovič, brez plačila.

3. Podatki o izplačilu regresa

V družbi Energija plus d. o. o. je bil izplačan polni regres za leto 2022 v višini 2.140,57 EUR bruto oz. v skladu z zakonodajo v sorazmernem delu. oz. v skupni višini 153.588,78 EUR bruto.

Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi Energija plus d. o. o. v letu 2022, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2022, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2022.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?