Objave po 11. točki 10.a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

A Sponzorske in donatorske pogodbe

Sponzorske in donatorske pogodbe v letu 2021:

Vrsta posla

Datum sklenitve 

Pogodbeni partner 

Pogodbena vrednost

Trajanje posla
Sponzoriranje aktivnosti na Rogli v sezoni 2021/2022  18. 2. 2022  

UNITUR d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče,

TRR: SI56 0510 0801 5972 788 (Abanka d.o.o.)
 10.000 EUR  Do izplačila
 
 
 Arhiv sponzorskih in donatorskih pogodb:

 

B Avtorske pogodbe 

Vrsta posla

Datum sklenitve 

Pogodbeni partner 

Pogodbena vrednost

Trajanje posla

         

 

Arhiv avtorskih pogodb:

 C Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla

Datum sklenitve 

Pogodbeni partner 

Pogodbena vrednost

Trajanje posla

         

 

Arhiv svetovalnih pogodb:

Objave po 12. točki 10.a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja


1. Podatki o poslovodnem organu (za leto 2020)


Prejemki uprave za leto 2020 v EUR (bruto):

  Plača

Povračilo
stroškov

Regres Nagrada Bonitete PDPZ Skupaj
Bojan Horvat, direktor družbe 103.603 3.719 2.062 7.395 370 2.819 119.968

Dogovorjena višina mesečnega prejemka (bruto):
V skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah (Ur.l. št. 21/10, 8/11 in 23/14) in Uredbo o določitvi najvišjih razmerij (Ur.l.št. 34/10 in 52/11) štirikratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah v skupini v preteklem poslovnem letu. V to so vključeni vsi dodatki, prav tako tudi dodatek za minulo delo.


Dogovorjena višina odpravnine:
6- kratnik  osnovnega mesečnega plačila direktorja.

 

2. Podatki o organu nadzora (za leto 2020)

Naloge nadzora opravlja predsednik uprave družbe ustanoviteljice, Elektro Maribor d.d. , mag. Boris Sovič, brez plačila.

3. Podatki o izplačilu regresa

V družbi Energija plus d. o. o. je bil izplačan polni regres za leto 2022 v višini 2.140,57 EUR bruto oz. v skladu z zakonodajo v sorazmernem delu. oz. v skupni višini 153.588,78 EUR bruto.

Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi Energija plus d. o. o. v letu 2022, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2022, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2022.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?