Objave po 11. točki 10.a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

A Sponzorske in donatorske pogodbe

Sponzorske in donatorske pogodbe v letu 2021:

Vrsta posla

Datum sklenitve 

Pogodbeni partner 

Pogodbena vrednost

Trajanje posla
 Sponzoriranje odbojkarskega kluba ŠK Pomurje deset v obdobju od 14. 12. 2020 do 31. 12. 2021  7. 1. 2021

ŠK POMURJE DESET, Grajska ulica 6, 9000 Murska Sobota,

TRR: SI56 6100 0001 3099 906 (Delavska hranilnica d.d.)
  6.800 EUR  Do izplačila
 Sponzoriranje Sport kluba NITRO SKI & SNOWBOARD na smučišču Kope v obdobju od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2022  1. 2. 2021  SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD, Glavni trg 17b, 2000 Maribor,
TRR: SI56 6100 0000 4258 841 (Delavska hranilnica d.d.)
  14.000 EUR  Do izplačila
Sponzoriranje Rokometnega kluba Maribor Branik v obdobju od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023  10. 2. 2021

Rokometni klub Maribor Branik, Mladinska ulica 29, 2000 Maribor,

TRR: SI56 0417 3000 0968 642 (NKBM d.d.)
 10.000 EUR Do izplačila
 Sponzoriranje 56. Festivala Borštnikovo srečanje   5. 5. 2021  Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor,
TRR: SI56 0110 0600 0012 730 (Banka Slovenije)
  1.000 EUR  Do izplačila
 Donacija v dobrodelne namene, za nepridobitno dejavnost  10. 6. 2021  Klub »Maksa Perca« Maribor, Marčičeva ulica 1, 2000 Maribor,
TRR: SI56 6100 0000 6540 863 (Delavska hranilnica d.d.)
  300 EUR   Do izplačila
Sponzoriranje Festivala Lent 2021  21. 6. 2021 Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor  2.000 EUR  Do izplačila
Donacija v dobrodelne namene, za nepridobitno dejavnost  23. 8. 2021

Zavod Mirno morje Maribor, Tomšičeva ulica 40, 2000 Maribor,

TRR: SI56 0451 5000 1464 723 (NKBM d.d.)
 200 EUR  Do izplačila
Donacija v dobrodelne namene, za nepridobitno dejavnost  24. 8. 2021

Zveza vaterpolskih društev Slovenije, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica,

TRR: SI56 6100 0001 5440 128 (Delavska hranilnica d.d.)
 400 EUR  Do izplačila
 Donacija v dobrodelne namene, za nepridobitno dejavnost  25. 8. 2021

Nogometni klub Limbuš Pekre, Limbuška cesta 53, 2341 Limbuš,

TRR: SI56 0417 3000 0691 028 (NKBM d.d.)

 200 EUR Do izplačila
 Donacija v dobrodelne namene, za nepridobitno dejavnost  26. 8. 2021

Golf zveza Slovenije, Šmartinska 152, p.p. 4002, 1000 Ljubljana,

TRR: SI56 3000 0001 1018 072 (Sberbank d.d.)

 400 EUR  Do izplačila
 Arhiv sponzorskih in donatorskih pogodb:

 

B Avtorske pogodbe 

Vrsta posla

Datum sklenitve 

Pogodbeni partner 

Pogodbena vrednost

Trajanje posla

Priprava strokovnega pravnega mnenja  19. 8. 2014  

Tomaž Keresteš,

Doktor znanosti in docent na Pravni fakulteti UM

 3.000 EUR  do izplačila
Priprava analitičnega poročila - AIIEnergy  11. 11. 2014  VALICON d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana  6.000 EUR  do izplačila
Priprava strokovnega pravnega mnenja  11. 5. 2018 Red. Prof. dr. Martina Repas in dr. Tomaž Keresteš  5.000 EUR do izplačila

 

 C Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla

Datum sklenitve 

Pogodbeni partner 

Pogodbena vrednost

Trajanje posla

Strateško komunikacijsko svetovanje in izvajanje aktivnosti na področju odnosov z javnostmi  22. 4. 2014 VITOMA PR d.o.o., Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0312 1100 0372 487
(SKB d.d.)
do 1.900 EUR mesečno do 22. 4. 2015
Pogodba o poslovnem sodelovanju na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  18. 9. 2014

MEB d.o.o., Na Jelovcu 33, 2354 Bresternica,

TRR: 0510 0801 3527 321 (Abanka Vipa d.d.)

900 EUR / mesec 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015
Poslovno sodelovanje na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE)   21. 11. 2014

Geosonda PRO d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 4000 Kranj,

TRR: SI56 3400 0101 4523 752 (Banka Sparkasse d.d.)

3.500 EUR 1. 1. 2015 - 31. 7. 2015

Strateško komunikacijsko svetovanje in izvajanje aktivnosti na področju odnosov z javnostmi

 7. 8. 2015

VITOMA PR d.o.o., Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0312 1100 0372 487
(SKB d.d.)
okvirno 1.900 EUR / mesec

7. 8. 2015 - 7. 8. 2016

Aneks št. 1 k Pogodbi o poslovnem sodelovanju na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

 1. 9. 2015

MEB d.o.o., Na Jelovcu 33, 2354 Bresternica,
TRR: SI56 0510 0801 3527 321 (Abanka Vipa d.d)

900 EUR/mesec

1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Izvedba projektnih aktivnosti s področja analize poslovanja podpornih in nabavnih procesov poslovanja s predlogi optimizacije ter priprave plačnega sistema družbe, ki bo sledil predlaganim spremembam poslovnih procesov  3. 7. 2016 BV Finančna Skupina d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana 25.000 EUR Za čas projekta
Pogodba o poslovnem sodelovanju na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1.9.2016 MEB d.o.o., Na Jelovcu 33, 2354 Bresternica,
TRR: SI56 0510 0801 3527 321 (Abanka Vipa d.d)
okvirno 1.000 EUR/ mesec 1.9.2016 - 31. 3. 2017
Strateško svetovanje, korporativno komuniciranje in odnosi z mediji 17. 10. 2016 VITOMA PR d.o.o., Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0312 1100 0372 487 (SKB d.d.)
16.080 EUR 17. 10. 2016 - 17. 10. 2017
Izvedba storitev usposabljanja na področju sistema obvladovanja tveganj  24. 4. 2017 Dodana vrednost, Tatjana Habjan s.p., Pod gozdom 3/22, 1290 Grosuplje 2.091 EUR 24. 4. 2017 – 9. 5. 2017
 Strokovna podpora pri zagotavljanju skladnosti na področju zasebnosti in varstva osebnih podatkov  22. 5. 2017  Perenič svetovanje d.o.o., Radio cesta 5, 1230 Domžale  323 EUR/ mesec  1. 6. 2017 – 31. 5. 2018
Strateško svetovanje in odnosi z mediji družbe Energija plus d.o.o.  14. 3. 2018
 VITOMA PR d.o.o., Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0312 1100 0372 487 (SKB d.d.)
12.480 EUR 14. 3. 2018 - 14. 3. 2019
Pogodba o izvajanju svetovanja na področju skladnosti  24. 5. 2018 PRO.Astec d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 3300 0000 7245 503 (Addiko Bank d.d.)
 3.960 EUR  24. 5. 2018 - 24. 5. 2019

 

Objave po 12. točki 10.a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja


1. Podatki o poslovodnem organu (za leto 2019)


Prejemki uprave za leto 2019 v EUR (bruto):

  Plača

Povračilo
stroškov

Regres Nagrada Bonitete PDPZ Skupaj
Bojan Horvat, direktor družbe 108.032 4.098 1.922 0 250 2.819 116.871

Dogovorjena višina mesečnega prejemka (bruto):
V skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah (Ur.l. št. 21/10, 8/11 in 23/14) in Uredbo o določitvi najvišjih razmerij (Ur.l.št. 34/10 in 52/11) štirikratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah v skupini v preteklem poslovnem letu. V to so vključeni vsi dodatki, prav tako tudi dodatek za minulo delo.


Dogovorjena višina odpravnine:
6- kratnik  osnovnega mesečnega plačila direktorja.

 

2. Podatki o organu nadzora (za leto 2019)

Naloge nadzora opravlja predsednik uprave družbe ustanoviteljice, Elektro Maribor d.d. , mag. Boris Sovič, brez plačila.