Kako hitro lahko postanete naš kupec, je odvisno od spoštovanja rokov. Če je povpraševanje z vsemi podatki izvedeno do vključno 23. dne v mesecu in če je podpisana dokumentacija prejeta najkasneje do 27. dne istega meseca, lahko naš kupec postanete že s prvim dnem meseca, ki sledi začetku postopka pri sistemskem operaterju omrežja.

Primer: če oddate povpraševanje najkasneje do 23.10., podpisano pogodbo vrnete do 27.10., je lahko zamenjava izvedena s 1.12.

Na vrh