Sestava primarnih virov
V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije (Uradni list RS 22/16) prikazujemo strukturo dobavljene električne energije Energija plus d.o.o. končnim odjemalcem, izpuste CO2 in nastale radioaktivne odpadke v letu 2019. Preračun smo naredili na osnovi Preostale sestave proizvodnih virov za leto 2019, kar je Agencija za energijo RS objavila, dne 3. 6. 2020, na njihovi spletni strani (http://www.agen-rs.si/). 
 
Modra energija
Modra energija je električna energija, ki je proizvedena iz 100% vodne energije, ki je obnovljivi vir in kot tak ne onesnažuje okolja. Kupci Modre energije imajo izbrani delež električne energije le iz primarnega vira vodne energije.


sestava primarnih virov energije 

tabela izpustov

 
graf


Viri informacij o vplivih na okolje

Opomba: Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (Vir: Agencija za energijo RS, Uradni list RS, št. 22/16 - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije).
 
V primeru spora lahko končni kupec le-tega s prodajalcem rešuje na miren način, lahko pa tudi zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. Postopek reševanja reklamacij, pritožb kupcev in alternativnega reševanja sporov je objavljen na www.energijaplus.si.

 

Na vrh