Odstop od pogodbe je možen samo na podlagi predhodnega pisnega obvestila, ki ga je potrebno dostaviti drugi pogodbeni stranki najmanj 60 dni pred rokom. Pogodbeno razmerje preneha po izteku meseca, ko se izteče 60 dnevni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko sporazumno skrajšata rok veljavnosti pogodbe z Aneksom.

Na vrh