OVE - obnovljivi viri energije; vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). 

SPTE – soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Najbolj je razširjena uporaba fosilnih virov energije - zemeljskega plina. Plin se uporablja kot gorivo za motor z notranjim izgorevanjem, ki poganja električni generator, odpadna toplota pa se uporablja za proizvodnjo koristne toplote, na primer za ogrevanje. 

Na vrh