Zemeljski plin velja za najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Mnogi ga zaradi omenjenih lastnosti in velikih zalog imenujejo kar gorivo 21. stoletja. Med najpomembnejše prednosti zemeljskega plina sodijo izjemno visok energetski izkoristek, okolju prijazen proces izgorevanja in konkurenčna cena.

Nahajališča in lastnosti

- Zemeljski plin je zmes plinastih ogljikovodikov. Točna sestava je sicer odvisna od nahajališča, pretežno pa zemeljski plin sestavlja metan, ki so mu dodani še etan, propan, butan, primesi težjih ogljikovodikov, dušik in ogljikov dioksid. Gori z značilnim modrim plamenom, pri zgorevanju se sprošča toplota, nastajata pa ogljikov dioksid in vodna para.

- Zemeljski plin je brez barve in vonja. Za uporabo v široki potrošnji mu iz varnostnih razlogov dodajamo vonj – odorant. Zato ga ljudje zaznamo že v koncentraciji, ki je daleč pod spodnjo mejo eksplozivnosti. Najpogosteje ga merimo v Sm³ (standardni kubični meter je količina plina, ki ima pri tlaku 1013,25 milibara in temperaturi 15°C prostornino 1 m³).

- Nahaja se več tisoč metrov pod zemeljsko površino. Je pod tlakom, tudi višjim od 300 barov, odvisno od globine nahajališča, in ima temperaturo tudi višjo od 180 °C. Najpogosteje se nahaja kot plinska blazina nad nafto v naftnih poljih in omogoča pridobivanje surove nafte brez črpanja. Niso pa redka podzemeljska polja zemeljskega plina brez prisotnosti nafte (čista plinska polja).

Primerjava z drugimi energenti

Zemeljski plin je gorivo, ki pri izgorevanju povzroča najmanjše emisije dimnih in toplogrednih plinov. Ob pravilni nastavitvi plinskih naprav sta edina stranska produkta, ki nastajata v procesu izgorevanja, ogljikov dioksid in voda.
 

Prihranite tretjino stroškov za ogrevanje

Do 30 % boljši izkoristek sodobnih plinskih kotlov in nižje cene zemeljskega plina v primerjavi z drugimi energenti lahko gospodinjstvu prihranijo na leto vsaj tretjino denarja, ki bi ga sicer porabili za ogrevanje. Če temu dodamo zanesljivost dobave, cenejše vzdrževanje plinskih sistemov ogrevanja in prihranek prostora, saj zemeljskega plina ni treba skladiščiti, je zemeljski plin modra odločitev okoljsko ozaveščenih ljudi.

 

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?