Našim kupcem ponujamo sklepanje odprtih in zaprtih pogodb o prodaji in nakupu električne energije.

 • ODPRTA POGODBA: je pravni posel in drugo razmerje na organiziranem trgu z električno energijo, ki določa bilančno pripadnost merilnih mest.
 • ZAPRTA POGODBA: je pravni posel in drugo razmerje med člani bilančne sheme organiziranega trga z električno energijo, pri katerem je količina dobavljene električne energije v relevantnem časovnem obdobju fiksno določena za vsak obračunski interval. Med zaprte pogodbe sodijo tudi zaprte pogodbe z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki se štejejo kot zaprte pogodbe za dobavo električne energije preko meja Republike Slovenije in vključujejo uporabo pravic čezmejnega prenosa.

Pogodbe za različna časovna obdobja 

Si želite sami izbrati trajanje pogodbenega razmerja? Pri Energiji plus vam ponujamo različna časovna obdobja sklepanja pogodb. Izberete lahko mesečno, četrtletno, polletno, letno ali večletno pogodbo. Na ta način se izognete sklepanju pogodb v obdobjih, ki za vas in vaš posel niso najbolj optimalna (npr. ob koncu koledarskega leta).

Dnevna, mesečna in letna napoved porabe

Pri Energiji plus nenehno izboljšujemo točnosti napovedi odjema električne energije z željo, da se čim bolj približamo realizaciji dejanske porabe. Na napovedovanje odjema naše podbilančne skupine vplivajo seštevki diagramov odjema vseh kupcev in večji kupci, ki poznajo svoje poslovne procese. Porabljene količine, ki se razlikujejo od pogodbenih (višje/manjše od tolerančnega pasu), predstavljajo tveganje, saj ne vemo, po kakšni ceni bo potrebno dodatno energijo kupiti ali prodati. Večjim kupcem zato omejujemo količino električne energije glede na pogodbeno obdobje in potrjene količine ter jim v primeru odstopanj od tolerančnega pasu obračunavamo odstopanja od pogodbenih oz. napovedanih količin.
Kupci, ki imajo sklenjene pogodbe z dnevno, mesečno ali letno napovedjo imajo možnost v roku sporočati in spreminjati napovedi odjema električne energije v obliki dodatnega nakupa ali prodaje električne energije preko svojega skrbnika iz pogodbe. Skrbnik bo pripravil in uredil vse potrebno za nakup dodatnih oz. odprodajo odvečnih količin električne energije.

Ne pozabite:

 • Prosimo vas za posredovanje spremembe napovedi, v primeru mesečnega povečanja ali zmanjšanja porabe električne energije najkasneje do 20. dne v mesecu za naslednji mesec.
 • Iz vaše strani pričakujemo posredovanje napovedi, če ugotavljate, da bo poraba bistveno odstopala in da le-ta ni znotraj meje tolerančnega pasu. Ostale podrobnosti so opredeljene v pogodbi.
 • Predlagamo vam, da kontaktnim osebam po pogodbi posredujete spremembe napovedi porabe električne energije, kot tudi na e-mail naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ne pozabite pripisati:

 • novo napoved količin, ločeno za VT, MT za mesec oz. leto,
 • kakšna je sprememba od pogodbenih količin za mesec oz. leto (ločeno za VT, MT tako količinsko kot v odstotkih),
 • želim/ne želim skleniti aneks za spremenjeno napoved za mesec oz. leto.

Možnost delnega zakupa količin in znižajte tveganja ob spreminjanju cen

Ponujamo vam možnost delnih zakupov električne energije za vaše predvidene potrebe (letne količine) električne energije. Z delnimi zakupi električne energije (potrditvami ponudb za dobavo električne energije) zmanjšate tveganje ob spreminjanju cen električne energije na trgu.

Ponudimo vam vezavo na različne borze:

Primer:

 • 1. zakup: sklene se krovna pogodba, kjer so navedene vse bistvene sestavine (obdobje pogodbe, predvidene količine električne energije, pribitki/faktor in borza; v primeru zakupa tudi cena),
 • 2. zakup: sklene se Aneks 1 h krovni pogodbi, kjer so navedene dodatne količine ter potrjene cene,
 • 3. zakup: sklene se Aneks 2 h krovni pogodbi, kjer so navedene dodatne količine ter potrjene cene.

Na podlagi delnih zakupov se izračuna končna (ponderirana) cena.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?