V obračunskih mesecih junij, julij in avgust je bilo na računih za dobavljeno električno energijo predvideno obveščanje o dogovorjeni obračunski moči za posamezno merilno mesto, ki bo veljala glede na novi Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev).

Žal je pri posredovanju podatkov s strani elektrooperaterjev prišlo do določenih težav, zaradi česar na računih niso bila posredovana zakonsko določena obvestila za vsa merilna mesta.


Odjemalce prosimo za razumevanje.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?