Investitor Energija plus d.o.o., namerava v sklopu projekta: »SE XELLA« izvesti investicijo v postavitev sončne elektrarne (540,00 kW) na proizvodnih objektih Xella porobeton SI, d.o.o.. Sočna elektrarna se bo izgradila na naslovu Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec, na parceli 146/3, k.o. 1884 Loke pri Zagorju.

Energija, ki se  bo pridobila preko postavljene sončne elektrarne se bo porabila deloma za proizvodnje aktivnosti v podjetju Xella porobeton SI, d.o.o., (odkup za lastno porabo), deloma pa bo oddano v omrežje kot viški za podjetje Energija plus d.o.o.

Višina upravičenih stroškov znaša: 321.992,00 EUR. Predvidena višina sofinanciranja: 64.398,40 EUR.

OP EKP 2014-2020; Prednostna os: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, Prednostna naložba »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.«  Oznaka JR: JR SE OVE 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).

 

 

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?