Vodstvi družb Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Elektro Maribor sta 1.6.2022 sklenili Pogodbo o prenosu poslovnega deleža v družbi Energija plus d.o.o. S tem je HSE postal večinski, 51-odstotni lastnik družbe Energija plus d.o.o.

Pridružitev skupini HSE pomeni udejanjanje sinergijskih učinkov tako pri optimizaciji stroškov poslovanja kot razvoju konkurenčnih energetskih storitev in produktov.


Družbe iz skupine HSE so družbi Energija plus iz lastnega proizvodnega portfelja že sedaj letno dobavljale več kot 1.000 GWh električne energije, povezava pa bo zagotovila bistveno bolj fleksibilne in konkurenčne produkte končnim odjemalcem.


Prvi učinki se že uresničujejo, saj vstop novega večinskega lastnika pomeni vpliv na cenovno politiko družbe Energija plus, ki napoveduje znižanje z mesecem junijem napovedanega povišanja cen.


Kot je nedavno pojasnil dr. Viktor Vračar, generalni direktor HSE: Veselimo se nadaljnjega razvoja sodelovanja z družbo Energija plus. V regiji, kjer je že danes prisotnih več kot tristo sodelavk in sodelavcev skupine HSE, bo družba Energija plus ne le okrepila našo prisotnost, ampak postala pomemben vezni člen med trgovalnimi aktivnostmi HSE na eni ter končnimi odjemalci električne energije na drugi strani.


Odjemalci Energije plus bodo o tem obveščeni na računih za dobavljeno energijo za mesec junij. Verjamemo, da bo to dejanje potrdilo in utrdilo zaupanje odjemalcev v Energijo plus kot zanesljivega energetskega partnerja. Z vstopom Energije plus v skupino HSE, si lahko odjemalci obetajo še več pozitivnih učinkov ter konkretnih in otipljivih učinkov.


Sprememba v ceni se nanaša na ceno električne energije in ne na pavšalne stroške poslovanja, omrežnino in druge dajatve, ki so v pristojnosti države. V kolikor so si odjemalci za določeno obdobje zagotovili fiksne cene, ostanejo le te nespremenjene do izteka. Prav tako ostane v veljavi že aktiviran popust.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?