O zemeljskem plinu

Zemeljski plin velja za najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Mnogi ga zaradi omenjenih lastnosti in velikih zalog imenujejo kar gorivo 21. stoletja. Med najpomembnejše prednosti zemeljskega plina sodijo izjemno visok energetski izkoristek, okolju prijazen proces izgorevanja in konkurenčna cena.

Nahajališča in lastnosti

Zemeljski plin je zmes plinastih ogljikovodikov. Točna sestava je sicer odvisna od nahajališča, pretežno pa zemeljski plin sestavlja metan, ki so mu dodani še etan, propan, butan, primesi težjih ogljikovodikov, dušik in ogljikov dioksid. Gori z značilnim modrim plamenom, pri zgorevanju se sprošča toplota, nastajata pa ogljikov dioksid in vodna para.

Zemeljski plin je brez barve in vonja. Za uporabo v široki potrošnji mu iz varnostnih razlogov dodajamo vonj – odorant. Zato ga ljudje zaznamo že v koncentraciji, ki je daleč pod spodnjo mejo eksplozivnosti. Najpogosteje ga merimo v Sm³ (standardni kubični meter je količina plina, ki ima pri tlaku 1013,25 milibara in temperaturi 15°C prostornino 1 m³).

Nahaja se več tisoč metrov pod zemeljsko površino. Je pod tlakom, tudi višjim od 300 barov, odvisno od globine nahajališča, in ima temperaturo tudi višjo od 180 °C. Najbolj pogosto se nahaja kot plinska blazina nad nafto v naftnih poljih in omogoča pridobivanje surove nafte brez črpanja. Niso pa redka podzemeljska polja zemeljskega plina brez prisotnosti nafte (čista plinska polja).

Prednosti in uporabnost

Prednosti zemeljskega plina

Med najpomembnejše prednosti zemeljskega plina sodijo izjemno visok energetski izkoristek, okolju prijazen proces izgorevanja in konkurenčna cena.

Okolju prijazen energent

Zemeljski plin je fosilno gorivo, ki pri izgorevanju povzroča najmanjše emisije dimnih plinov in najmanjše emisije toplogrednih plinov. Zato ga pogosto imenujemo tudi »zeleni energent«.

Zanesljivost oskrbe

Partnerstva s priznanimi domačimi in tujimi dobavitelji zemeljskega plina nam omogočajo uvoz iz vseh treh smeri: Avstrije, Italije in Hrvaške.

Visok energetski izkoristek

Sodobne plinske naprave odlikujejo visoki izkoristki, nizki vzdrževalni stroški in dolga življenjska doba. Zgorevanje plina se s pomočjo regulacije vseskozi prilagaja zunanjim vremenskim razmeram in notranjim bivalnim potrebam.

Cena zemeljskega plina

Zemeljski plin je najcenejše fosilno gorivo. Investicija je v primerjavi z ostalimi energenti nižja.

Plačevanje porabe po porabljeni količini

Porabo plina lahko stalno nadzorujemo in jo plačujemo po dejanski porabi. Pri večini ostalih energentov je potrebno financirati lastno zalogo.

Prihranek prostora

Za uporabo zemeljskega plina ne potrebujemo prostora za shranjevanje v obliki rezervoarja, stabilne peči, zalogovnika ali shrambe.

Vsestranska uporabnost

Zemeljski plin je široko uporaben energent. V gospodinjstvih ga uporabljamo za ogrevanje in delovanje klimatskih naprav, gretje vode in kuhanje. V industriji pa ga poleg ogrevanja in hlajenja uporabljajo tudi za proizvodnjo toplote v tehnoloških procesih, proizvodnjo elektrike in kot surovino.

Varna uporaba

Uporaba zemeljskega plina je popolnoma varna

Zemeljski plin je zelo varen energent. Ker je v naravi brez vonja, mu dodajamo odorans z neprijetnim vonjem, da lahko hitro odkrijemo morebitno uhajanje. Ker je zemeljski plin lažji od zraka, se pri morebitnem uhajanju zadržuje pod stropom.

S pravilno projektirano, brezhibno izvedeno plinsko instalacijo, z rednim vzdrževanje plinskih naprav in instalacije ter ob spoštovanju navodil o uporabi zemeljskega plina je uporaba povsem varna.

Primerjava z drugimi energenti

Primerjava z drugimi energenti

Zemeljski plin je gorivo, ki pri izgorevanju povzroča najmanjše emisije dimnih in toplogrednih plinov. Ob pravilni nastavitvi plinskih naprav sta edina stranska produkta, ki nastajata v procesu izgorevanja, ogljikov dioksid in voda.

Prihranite tretjino stroškov za ogrevanje

Do 30 % boljši izkoristek sodobnih plinskih kotlov in nižje cene zemeljskega plina v primerjavi z drugimi energenti lahko gospodinjstvu prihranijo na leto vsaj tretjino denarja, ki bi ga sicer porabili za ogrevanje. Če temu zanesljivost dobave, cenejše vzdrževanje plinskih sistemov ogrevanja in dodamo prihranek prostora, saj zemeljskega plina ni treba skladiščiti, je zemeljski plin modra odločitev okoljsko ozaveščenih ljudi.

Partnerstva s priznanimi domačimi in tujimi dobavitelji

Njihov obseg poslovanja, skladiščne kapacitete, pogodbe z različnimi pomembnimi proizvajalci plina in možnost dobave v Slovenijo iz vseh treh smeri (Avstrija, Italija, Hrvaška) nam zagotavljajo varno in zanesljivo dobavo zemeljskega plina.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?

; mes', function() { setCookie('banner-top-mobile', true, 100); $('.banner-top-mobile').removeClass('active'); }); $(document).on('click', '.header-search-button', function() { $('#mod-finder-searchform104').submit(); }); ;