Ponudba paketov

Trajno fiksna cena 01/2018 Trajno fiksna cena 01/2018

Posebej ugodna ponudba za nove in obstoječe kupce.

 • Posebna ponudba velja do preklica
 • Cene garantiramo eno leto od podpisa pogodbe

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,07299 0,08905 0,04999 0,06099 0,06999 0,08539
* Manipulativni stroški 0,72 €/mesec brez DDV in 0,87840 €/mesec z DDV

Posebna ponudba velja do preklica.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite pogodbo:

Obstoječi kupci: Odprto pogodbo "Trajno fiksna cena 01/2018"

Novi kupci:. Odprto pogodbo "Trajno fiksna cena 01/2018" 

Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Novi na plusu 01/2018 Novi na plusu 01/2018

Posebej ugodna ponudba za nove gospodinjske kupce električne energije.

 • Ponudba namenjena novim kupcem.
 • Vezava za 12 mesecev.
 • Cene garantiramo eno leto od podpisa pogodbe.

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06899 0,08417 0,03999 0,04879 0,06099 0,07441
* Manipulativni stroški 0,72 €/mesec brez DDV in 0,87840 €/mesec z DDV

Ponudba velja do preklica!

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Penzion ePLUS 01/2018 Penzion ePLUS 01/2018

Certifikat vam zagotavlja navzgor omejene cene električne energije eno leto od podpisa pogodbe. Te se ne bodo zvišale, lahko se pa še znižajo.

 • Plačevanje položnice za električno energijo zadnji delovni dan v mesecu
 • Zadnji delovni dan v mesecu priznamo 5% popust na trgovsko blago (razen za darilne bone)

 

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,07299 0,08905 0,04999 0,06099 0,06999 0,08539
* Manipulativni stroški 0,72 €/mesec brez DDV oz. 0,8784 €/mesec z DDV

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce in Posebne pogoje Penzion ePlus paketa oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite pogodbo:

Obstoječi kupci: Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije

Novi kupci:. Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije

Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Izpolnite lahko tudi Naročilo za odprtje oz. ukinitev direktne obremenitve.

Paket DVOJNI+ 01/2018 Paket DVOJNI+ 01/2018

Posebna ponudba za nove kupce električne energije in/ali zemeljskega plina. Garantirane cene eno leto od podpisa pogodbe. Ponudba velja do preklica!

 • Plačevanje na skupni položnici.
 • Vezava za 12 mesecev.
 • Cene garantiramo eno leto od podpisa pogodbe.
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa.

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06899 0,08417 0,03999 0,04879 0,06099 0,07441

Cenik zemeljskega plina

PLIN (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV
0,02489 0,03037
*Manipulativni stroški v paketu Dvojni plus znašajo 0,72 €/mesec brez DDV oz. 0,87840 €/mesec z DDV.  

V skladu z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. L. RS 61/16) se od 01.01.2017 cene zemeljskega plina izražajo v €/kWh.  Cene zemeljskega plina so preračunane s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce in Splošni pogoji - zemeljski plin za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske kupce. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Paket DVOJNI+ TFC 01/2018 Paket DVOJNI+ TFC 01/2018

Posebna ponudba za obstoječe kupce električne energije in zemeljskega plina. Garantirane cene eno leto od podpisa pogodbe. Ponudba velja do preklica!

 • Plačevanje na skupni položnici.
 • Cene garantiramo eno leto od podpisa pogodbe.
 • Brezplačna sprememba paketa.

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,07299 0,08905 0,04999 0,06099 0,06999 0,08539

Cenik zemeljskega plina

PLIN (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV
0,02647 0,03229
*Manipulativni stroški v paketu Dvojni plus TFC 01/2018 znašajo 0,72 €/mesec brez DDV oz. 0,87840 €/mesec z DDV.  

V skladu z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. L. RS 61/16) se od 01.01.2017 cene zemeljskega plina izražajo v €/kWh.  Cene zemeljskega plina so preračunane s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce in Splošni pogoji - zemeljski plin za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske kupce. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Na vrh