Od pomladi, ko virus Covid-19 pomembno vpliva na poslovanje marsikaterega podjetja, postaja prilagajanje razmeram vse večje negotovosti iz dneva v dan pomembnejše. Posledice ukrepov in negotovih razmer, ki se manifestirajo skozi izgubljanje poslov, težav z likvidnostjo in omejenim delovanjem nekaterih dejavnosti, nekateri so se morda celo srečali z odpuščanjem, da ne govorimo o marsikaterem malem podjetniku, ki je svoja vrata žal moral zapreti, porajajo vprašanje: »Kaj pa bi lahko naredili, da bi bile posledice čim manjše?«.

To smo se vprašali tudi mi, v Energiji plus, in prišli do ugotovitev oziroma nasvetov, ki jih v nadaljevanju predstavljamo. Poglejmo 5 najbolj preprostih nasvetov, ki jih lahko podjetniki večinoma udejanjite takoj in bodo na poslovanje zagotovo imeli pozitiven učinek:

1. Preučite nakupne navade vaših potrošnikov

Zavedati se je treba, da so se nakupne navade potrošnikov v času pandemije spremenile. Spremljajte njihove potrebe in temu primerno prilagodite vašo ponudbo in način komuniciranja. Pri tem seveda upoštevajte različne segmente, saj se vsi vaši potrošniki ne odzivajo enako. Poiščite nove prodajne poti. Pri komuniciranju s potrošniki bodite konsistentni, pravočasni in pošteni.

2. Jasna in pravočasna komunikacija z vašimi deležniki

Vaša sporočila in komunikacija naj bodo jasna in pravočasna. Potrošnike sproti obveščajte o morebitnih spremembah. Pri tem ne pozabite tudi na svoje zaposlene, dobavitelje in ostale pomembne deležnike. Zaposleni morajo biti pravočasno informirani o dogajanju v podjetju, saj na ta način povečujemo njihov občutek varnosti.

3. Izkoristite vse oblike pomoči, ki vam jo nudi država

Preglejte vse ukrepe in veljavne sheme državne pomoči za podporo gospodarstvu, ki jih je sprejela država. Poglejmo nekatere: banke in hranilnic elahko za obdobje 12 mesecev odložijo plačilo posojil širokemu krogu upravičencev - gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, kmetom, društvom, zadrugam in ustanovam, pa tudi samozaposlenim in fizičnim osebam, če so državljani Slovenije. V okviru zakona o delovnih razmerjih je delodajalcem omogočena tudi določena prilagodljivost pri opravljanju dela; delovne procese lahko organiziramo kot delo na domu, država bo likvidnostne težave podjetij reševala skupaj s SID banko itn.

4. Znižajte svoje stroške

Žal vladni ukrepi, na katere podjetniki nimamo vpliva, v teh težkih časih vplivajo na naše stroške. Ocenite svoje minimalne potrebe delovanja, potrebno delovno silo, lokacijo in tehnologijo. Preglejte fiksne stroške poslovanja, med drugim tudi stroške najemnin, stroške ogrevanja in električne energije. Z racionalizacijo stroškovna vseh nivojih lahko podjetniki dosežemo velike prihranke. Ne pozabite na strošek elektrike in zemeljskega plina. Vsi vemo, da so predvsem podjetja z veliko porabo elektrike zaradi morebitnih odstopanj porabe velikokrat izpostavljena tveganju nastanka dodatnih, nenačrtovanih stroškov. Kot dobavitelj električne energije in zemeljskega plina vam v Energiji plus nudimo strokovno pomoč pri odločitvah za nakup energenta, svetujemo vam pri morebitni prodaji viškov količin in morebitnih odstopanjih. Prav tako kupcem pošiljamo aktualne informacije o dogajanju na trgu, kar olajša marsikatero odločitev, saj so pravočasne informacije v poslovnem svetu zelo pomembne.

5. Bodite kreativni in drugačni

Krizne situacije predstavljajo priložnost, da pregledamo obstoječe načine poslovanja in delovanja ter poiščemo nove. Preučimo kaj deluje in kaj ne. Zavedati se moramo, da kriza zaradi COVIDA-19 ni edinstvena in se je treba pripraviti tudi na nove, še prihajajoče izzive.