Električna energija je ključnega pomena za delovanje podjetij ter igra ključno vlogo v vsakdanjem življenju. Leto 2024 prinaša številne izzive in spremembe na področju cen električne energije v Sloveniji. Predvsem nabavne cene na energetskem trgu in regulativni ukrepi so tisti, ki v največji meri vplivajo na oblikovanje cen ter posledično na potrošnike in gospodarstvo.

1. Regulacija cen električne energije

Vlada prevzema odgovornost za regulacijo cen z namenom zagotovitve stabilnosti cen in zaščite potrošnikov pred nenadnim dvigom cen, hkrati pa želi spodbuditi tudi varčevanje in racionalno rabo električne energije. Vlada pričakuje, da bodo odločitve odražale prizadevanja za vzpostavitev uravnoteženega energetskega trga, ki bo koristil tako gospodinjstvom kot podjetjem, obenem pa bo sledil evropskim smernicam za trajnostno in učinkovito rabo energije.

Več o tem: 24ur.com (https://www.24ur.com/novice/slovenija/vlada-bo-odlocala-o-regulaciji-cen-energije-v-2024.html)

2. Podaljšanje regulacije cen za gospodinjstva

Članek na delo.si poroča, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju regulacije cen električne energije za gospodinjstva ter vključila tudi omejitev cen plina, s čimer skušajo zavarovati gospodinjstva pred previsokimi stroški v hladnejših mesecih. Cene plina bodo regulirane za čas kurilne sezone (od 1.1.2024 do 30.4.2024), cene električne energije pa celotno leto 2024, a po novem za 90 odstotkov porabe, za preostalih 10 odstotkov pa bomo dobavitelji zaračunali tržno ceno.

Več o tem: Delo.si (https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/vlada-podaljsuje-regulacijo-cen-elektrike-pozimi-tudi-zamejena-cena-plina/ )

Kot poroča 24ur.com je vlada prav tako določila, da gospodinjski odjemalci elektrike do konca leta 2024 ne bodo plačali prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE). Za povprečnega odjemalca to pomeni za šest evrov nižji račun.

Več o tem: 24ur.com (https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/za-gospodinjstva-do-konca-leta-2024-cenejsa-elektrika.html )

3. Nov obračun omrežnine

Na žurnal24.si poročajo o ponovnem prestavljanju uvedbe novega obračuna omrežnine ter razkrivajo razloge za to odločitev. Po zadnjem roku so izpostavili tehnične težave in zaplete pri implementaciji sistema, ki ga je predvidel nov obračun omrežnine. Gre za tehnično zahtevno spremembo, ki se izvaja z namenom pravičnejše porazdelitve stroškov omrežnine med odjemalce električne energije.

Prestavitev novega obračuna omrežnine kaže na kompleksnost in izzive, s katerimi se srečuje energetski sektor pri uvajanju tehničnih in strukturnih sprememb. Težave pri implementaciji lahko vplivajo na natančnost obračuna stroškov omrežnine, kar je ključno za transparentnost in pravičnost v energetskem sektorju. Članek poudarja potrebo po skrbnem reševanju tehničnih izzivov, da se zagotovi učinkovita in stabilna izvedba novih regulativnih ukrepov v korist vseh deležnikov na področju električne energije.

Več o tem: Žurnal24.si (https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/nov-obracun-omreznine-spet-prestavljen-to-je-razlog-414790 )

Leto 2024 prinaša številne spremembe in izzive na področju cen električne energije v Sloveniji. Vlada sprejema ukrepe za regulacijo cen, kar lahko vpliva na stabilnost trga in zaščito potrošnikov. Spremembe cen v preteklih letih so pokazale na nihanja, ki jih povzročajo različni dejavniki. Napovedana regulacija cen električne energije in zemeljskega plina za gospodinjstva predstavlja pozitiven korak za potrošnike. Kljub temu pa so izzivi, kot je implementacija novih obračunskih pravil, še vedno prisotni in zahtevajo premišljene rešitve za zagotovitev stabilnosti energetskega sektorja v prihodnosti.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?