V Sloveniji je sončna energija izjemno priljubljena, saj je država ena najbolj sončnih v Evropi. V zadnjih letih beležimo opazno povečanje uporabe sončnih elektrarn. Leta 2020 se je namestilo 20,1 MW sončnih elektrarn, kar je 55 % več kot leto prej. Skupna zmogljivost sončnih elektrarn v Sloveniji je tako dosegla 74,4 MW, kar predstavlja kar 6,8 % celotne proizvodne zmogljivosti električne energije v državi. (Vir: Agencija za energijo RS. (2021))

Sončne elektrarne so postale dostopnejše in cenejše, a za maksimalni izkoristek sončne energije je potrebno uporabljati tudi baterijske hranilnike.

Kaj je baterijski hranilnik?

Baterijski hranilnik je naprava, ki omogoča shranjevanje sončne energije v baterijah. Medtem ko je sonce na nebu, proizvaja sončna elektrarna električno energijo, ki se lahko porabi takoj ali pa se shranjuje v baterijski hranilnik za kasnejšo uporabo.

Prednosti uporabe baterijskih hranilnikov

Baterijski hranilnik tako omogoča neodvisnost od električnega omrežja in zagotavlja električno energijo tudi ob oblačnem ali deževnem vremenu. Poleg tega pa prinaša še številne druge prednosti:

  • Neodvisnost od električnega omrežja: Baterijski hranilnik omogoča, da se lahko s soncem pridobljena energija uporablja tudi takrat, ko sonca ni na nebu.
  • Zmanjšanje stroškov: Uporaba sončne energije skupaj z baterijskim hranilnikom lahko zmanjša stroške električne energije in zmanjša odvisnost od tradicionalnih virov energije.
  • Boljša izraba sončne energije: Baterijski hranilnik omogoča, da se sončna energija lahko uporablja takrat, ko je najbolj potrebna, kar povečuje učinkovitost uporabe sončne elektrarne.

Želite postati energetsko neodvisni in samooskrbni?
Prenesite brezplačno e-knjižico in preverite naše nasvete.

Uporaba baterijskih hranilnikov

Baterijski hranilnik se običajno uporablja skupaj s sončno elektrarno. Električna energija se proizvaja z uporabo sončne energije in se nato shranjuje v baterijski hranilnik. Ko je sonce na nebu, se električna energija uporablja za pogon gospodinjskih aparatov, medtem ko se pri oblačnem ali deževnem vremenu uporablja električna energija, shranjena v baterijskem hranilniku.

Ali je uporaba baterijskega hranilnika tudi zakonsko določena?

Uporaba baterijskih hranilnikov v Sloveniji ni zakonsko določena, vendar pa so nekatere spremembe in dopolnitve Pravilnika o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 66/2020) uvedle nekatere pogoje, ki v praksi takorekoč zahtevajo uporabo baterijskih hranilnikov. Med drugim je bila uvedena zahteva po omejitvi moči priključka na distribucijsko omrežje, kar pomeni, da je brez baterijskega hranilnika možno priključiti manjšo sončno elektrarno, kot bi jo sicer lahko.

Poleg tega so bili v Pravilniku o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 66/2020) določeni pogoji za priklop sončnih elektrarn na distribucijsko omrežje, ki vključujejo tudi uporabo baterijskih hranilnikov za uravnavanje proizvodnje in porabe električne energije.

Želite postati energetsko neodvisni in samooskrbni?
Prenesite brezplačno e-knjižico in preverite naše nasvete.

Viri:
1. ”Energetski zakon (EZ-1)", Ur. l. RS, št. 27/2021, 59/2021 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1439/energetski-zakon-ez-1)
2. "Solar Energy Perspectives", International Energy Agency, 2021 (https://www.iea.org/reports/solar-energy-perspectives)
3. "Battery storage for renewables: Market status and technology outlook", International Renewable Energy Agency, 2019 (https://www.irena.org/publications/2019/Jul/Battery-storage-for-renewables-market-status-and-technology-outlook)
4. "Renewable Energy Storage Systems", Energy.gov, U.S. Department of Energy (https://www.energy.gov/eere/articles/renewable-energy-storage-systems)
5. Agencija za energijo RS. (2021). Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije 2021-2030. Ljubljana.
6. Sončni plus. "Zakonodaja in regulativa na področju samooskrbe z električno energijo." Dostopno na: https://www.soncniplus.si/samooskrba-z-elektricno-energijo/zakonodaja/. (Datum dostopa: [18. 4. 2023]).

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?