Ali ste vedeli, da lahko s sončno elektrarno na strehi svojega doma ali poslovnega objekta dosežete znatne prihranke pri stroških električne energije? Poleg tega pa lahko s tem tudi pomembno prispevate k ohranjanju okolja. Za vgradnjo sončne elektrarne v Sloveniji lahko pridobite tudi finančno spodbudo s strani Eko sklada.

Eko sklad je v letu 2023 uvedel več novosti pri finančni spodbudi za sončne elektrarne, saj želi spodbuditi uporabo obnovljivih virov energije ter prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

V letu 2023 so se zgodile poglavitne spremembe Eko sklada - kaj je v primerjavi z 2022 drugače?

Spodbuda je sedaj manjša, saj je bila prej 180 € / 1KW nameščene sončne elektrarne, sedaj pa znaša 50 €. Sprememba je tudi to, da sedaj lahko prejmete tudi 500 € nepovratne finančne spodbude.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

  • 500 € za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;
  • 50 € za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe; za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest (Vir: Eko sklad, 2022. Dostopno prek: https://bit.ly/3Lt2a9l).

Eko sklad je razširil seznam upravičenih ukrepov za sončne elektrarne, s čimer želi spodbuditi uporabo sončne energije pri še več vrstah naložb. Na seznamu so zdaj tudi sončne elektrarne za oskrbo industrijskih obratov, sončne elektrarne za oskrbo javnih zgradb, kot so šole in vrtci, ter sončne elektrarne za oskrbo kmetijskih gospodarstev.

Želite postati energetsko neodvisni in samooskrbni?
Prenesite brezplačno e-knjižico in preverite naše nasvete.

Če se boste odločili za postavitev sončne elektrarne, vam bomo brezplačno pomagali pri ureditvi dokumentacije za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?