Vse več podjetij se spogleduje z lastno proizvodnjo električne energije s pomočjo sončnih elektrarn. Katere sheme so najbolj priljubljene?

Vzpostavitev za podjetja omogočamo na več načinov, od katerih sta najbolj zanimivi tako imenovani shemi PS.1 in PS.2

Obe shemi sta primerni za večje porabnike električne energije z velikimi površinami na sončni legi.

Shema PS.1 omogoča prodajo celotne proizvedene električne energije v omrežje, za mnoge bolj zanimiva shema PS.2 pa omogoča, da proizvedeno energijo delno porabite sami, viške pa prodate v omrežje.

Ker velja, da večja kot je lastna poraba, hitreje se investicija povrne, je potrebno sončno elektrarno čim bolj optimalno dimenzionirati. Za izgradnjo elektrarn lahko, na primer, pride v poštev tudi več površin, ki niso medsebojno direktno povezane, recimo nadstreški za parkirna mesta ali podobni pomožni objekti.

Želite postati energetsko neodvisni in samooskrbni?
Prenesite brezplačno e-knjižico in preverite naše nasvete.

Optimalno oceno boste težko izvedli sami, zato se je najbolje obrniti na ustrezno usposobljene svetovalce, ki bodo na osnovi zbranih podatkov znali najti najboljšo rešitev za vas. Z ustreznim dimenzioniranjem lahko sončna elektrarna zmanjša strošek električne energije tudi do 70 %, ob upoštevanju učinka prodaje viška energije na trgu pa investicija v sončno elektrarno pokrije strošek električne energije, ki jo je najlažje proizvesti s pomočjo sonca.

Za podjetja obstaja na področju delne samooskrbe kar nekaj različnih možnosti, ki so odvisne od velikosti razpoložljive površine, od količine človeških in finančnih virov, ki jih je podjetje pripravljeno vložiti v projekt, ter načina sodelovanja z izvajalcem/distributerjem.


Izredno zanimiv način je tako imenovano Energetsko pogodbeništvo za delno samooskrbo po shemi PS.2, ki v osnovi poteka takole:

  1. Na podlagi diagrama porabe in velikosti razpoložljivih streh in drugih uporabnih pomožnih objektov se določi optimalna velikost oz. priključna moč elektrarne.
  2. Na podlagi diagrama porabe in priključne moči elektrarne se nato izračunajo predvidena količina prevzete elektrike iz elektrarne ter predvideni viški.
  3. Na podlagi predvidene količine prevzete elektrike iz elektrarne se izračuna fiksna cena prevzete elektrike za obdobje energetskega pogodbeništva (15 let), pri čemer je predvidena količina prevzete elektrike iz elektrarne zavezujoča, za prevzeto elektriko iz elektrarne pa ni potrebno plačati omrežnine in ostalih prispevkov. V kolikor je letna količina prevzete električne energije iz elektrarne manjša od zavezujoče, se za razliko med predvideno količino prevzete elektrike in dejansko prevzeto energijo obračuna zgolj razlika med prodajno ceno na trgu in dogovorjeno fiksno ceno, v kolikor je ta višja od prodajne cene na trgu.
  4. Po preteku 15-letnega obdobja preide elektrarna v last pogodbenega partnerja. Pred potekom 15-letnega obdobja, ko se bo urejal prenos lastništva, vse stroške prenosa (odvetniki, pravniki, notarji idr.) v celoti nosi pogodbeni partner.
  5. Za pripravo dokumentacije in Vloge za soglasje za priključitev je potrebno podpisati predpogodbo, saj je za potrebe vložitve Vloge za soglasje za priključitev potrebna izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki jo plača investitor (Energija plus).
  6. Končna pogodba se podpiše po prejetju Soglasja za priključitevPo podpisu takoj sledita montaža in priklop sončne elektrarne.

Kontaktirajte nas in preverite možnosti, da tudi vi postanete samooskrbni ter cenovno neodvisni od tržišča. 

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?