Koncept obračuna proizvodnje in porabe pri odjemalcih do 43kW se je z novim letom spremenil. Sprememba se nanaša na način obračuna, ki se iz letnega spreminja na mesečni in je posledica nove uredbe. Tako bodo lastniki sončnih elektrarn, ki se bodo za sončno elektrarno odločili v letu 2024 ali kasneje namesto letnega obračuna deležni mesečnega obračuna električne energije in ostalih prispevkov.

V nadaljevanju povzemamo nekatere značilnosti, ki so veljale do sedaj za tako imenovano neto merjenje (letni obračun) in značilnosti, ki veljajo za mesečni obračun proizvodnje in porabe na merilnem mestu, kjer je inštalirana sončna elektrarna.

Neto merjenje – letni obračun porabe električne energije

  • Merjenje poteka dvosmerno: električna energija se meri, ko je proizvedena in oddana v omrežje ter ko jo lastnik porablja iz omrežja.
  • Lastnik sončne elektrarne prejme »kredit« za električno energijo, ki jo je oddal v omrežje - oddana energija se odšteje od njegove letne porabe električne energije.
  • Če v obdobju koledarskega leta proizvede več kot je porabil, lahko lastnik pridobljen »kredit« za presežno energijo koristi v obdobju, ko je proizvodnja električne energije iz sončne elektrarne bila manjša od potreb odjemalca na merilnem mestu.

Mesečni obračun porabe električne energije

  • Gre za tradicionalen način obračuna, kjer uporabniki električno energijo, ki jo porabijo iz omrežja, in prispevke plačujejo mesečno.
  • Uporabniki plačujejo za vsak kWh električne energije, ki jo vzamejo iz omrežja, ne glede na to, ali imajo svojo sončno elektrarno ali ne.

Razlika med obema pristopoma je torej v tem, kako se upošteva (meri) proizvedena električna energija iz sončne elektrarne. Pri neto merjenju se proizvedena energija uporablja za izravnavo celotne porabe, medtem ko se pri mesečnem obračunu plačuje vsaka porabljena enota iz omrežja.

Glede na navedeno bo tudi v prihodnje smiselno vlagati v sončne elektrarne, vendar v kombinaciji s hranilniki. Ta način bo podpirala tudi država z ustreznimi subvencijami. Hkrati pa bo z nihanji cen električne energije samooskrba vedno bolj popularna in ekonomsko smiselna.

Ne glede na spremembo načina obračunavanja verjamemo, da je prihodnost sončnih elektrarn in zelene energije obetavna, saj se zavedamo nujnosti prehoda na obnovljive energetske vire zaradi podnebnih sprememb, omejenih naravnih virov in potrebe po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?