Sestava cene elektrike je različna od države do države (lahko pa se pojavljajo tudi regionalne razlike), zato lahko nastajajo velike razlike v ceni za končnega uporabnika. Cena elektrike je tako odvisna od več dejavnikov:

 • strošek proizvodnje,
 • davki in trošarine,
 • subvencije,
 • okoljski davek,
 • lokalno vreme,
 • distribucijska infrastruktura in prenos elektrike,
 • tip odjemalca (gospodinjski, mali poslovni, poslovni,…).


Tarifne strukture

V Sloveniji najbolj poznamo tri tarife električne energije: VT, MT in ET. VT ali večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik, od 6. do 22. ure.
MT ali manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik, od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan, od 00. do 24. ure.
Sposobnost nastavitve večje (VT) ali manjše (MT) tarife imajo le novejše elektronske stikalne ure (Iskraemeco, tip »TKM8-B12 3 KO«), ki kažejo vedno tekoči čas. Gospodinjski odjemalci, ki imajo nameščene starejše stikalne ure, bodo imeli MT v obdobju zimskega časa v zgoraj navedenih urah, v obdobju poletnega časa pa:

 • ob delavnikih med 23. in 7. uro zjutraj,
 • soboto in nedeljo od 0. do 24. ure.

ET ali enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan, od 0. do 24. ure.
Globalno pa bi lahko tarife kategorizirali po naslednjih značilnostih:

 • enostavne (oz. fiksne); plačevanje po enotni ceni na kWh (kilovatno uro).
 • stopenjske; cena se spreminja glede na porabo v dnevu, in sicer se zviša, da vzpodbuja varčevanje z energijo oziroma se zniža, ko želi dobavitelj zagotoviti dobro poslovanje.
 • časovne; cene se razlikujejo glede na čas v dnevu (med te lahko štejemo VT in MT tarifna razreda).
 • glede na povpraševanje; cene se spreminjajo glede na porabo v dnevu.
 • sezonske; posebne cene elektrike za odjemalce, ki niso porabniki celo leto (recimo počitniške nastanitve).


Primerjava cen glede na izvor


Elektriko lahko proizvajamo iz različnih virov. Splošno gledano je najcenejša elektrika tista, ki nastane v hidroelektrarnah, med tem ko je tista, ki nastane v termoelektrarnah najdražja. Po zadnjih podatkih sodeč bodo termoelektrarne postale neekonomične do leta 2030. 42 odstotkov termoelektrarn po svetu posluje z izgubo že od leta 2019 (vir: carbontracker.org)

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?


Napovedovanje cen


Napovedovanje cen električne energije je veja energetskega napovedovanja, ki se osredotoča na napovedovanje spot in terminskih cen na veleprodajnih trgih električne energije. V zadnjih 15 letih so napovedi cen električne energije postale temeljni vložek v mehanizme odločanja energetskih podjetij.


Od zgodnjih 1990-ih sta proces deregulacije in uvedba konkurenčnih trgov električne energije preoblikovala podobo tradicionalno monopolnih in vladno nadzorovanih energetskih sektorjev. Po vsej Evropi, Severni Ameriki in Avstraliji se z električno energijo zdaj trguje po tržnih pravilih z uporabo spot pogodb in pogodb o izvedenih finančnih instrumentih. Vendar pa je električna energija zelo posebna dobrina: ekonomsko je ni mogoče skladiščiti, stabilnost elektroenergetskega sistema pa zahteva stalno ravnotežje med proizvodnjo in porabo. Hkrati je povpraševanje po električni energiji odvisno od vremena (temperatura, hitrost vetra, padavine itd.) ter intenzivnosti poslovnih in vsakodnevnih aktivnosti (konične in izvenkonične obremenitve, delavniki in konec tedna, prazniki itd.). Te edinstvene značilnosti vodijo do dinamike cen, ki je ni opaziti na nobenem drugem trgu, saj kažejo dnevno, tedensko in pogosto letno sezonskost ter nenadne, kratkotrajne in na splošno nepričakovane skoke cen.


Kako pa je sestavljen vaš račun za elektriko pri Energiji plus?


Končni znesek za plačilo elektrike je sestavljen iz cene električne energije, omrežnine, prispevkov, trošarine in davka na dodano vrednost.
Energija plus določa zgolj ceno električne energije in morebitne ostale postavke (kot je PSP – pavšalni strošek poslovanja,). Ostale postavke so določene s strani države. Po poročanju portala 24ur.com je v prvi polovici leta 2021 električna energija predstavljala 39,2% končnega zneska na položnici. (vir: 24ur.com)


Preverite podrobneje, kako je sestavljen vaš račun za elektriko.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?