Pogoji

Dovolj velika površina, naklon strehe in obrnjenost strehe proti jugu, jugovzhodu ali jugozahodu.

NAJPRIMERNEJŠI POGOJI ZA NAMESTITEV SONČNE ELEKTRARNE ZA SAMOOSKRBO

  • sončna elektrarna na strehi naj bo obrnjena proti jugu, jugovzhodu ali jugozahodu
  • naklon strehe med 20 in 40 stopinj
  • dovolj velika površina strehe, vsaj 30-35 m2 brez prekinitve (dimnik, strešna okna…), ki vpliva na velikost sončne elektrarne

Ti pogoji zagotavljajo preprosto postavitev, optimalno delovanje, največji izkoristek in rentabilnost vaše sončne elektrarne na ključ.

Nazivna moč naprave 11 kVA zadošča potrebam povprečnega gospodinjstva.

VELIKOST SONČNE ELEKTRARNE

Največja nazivna moč naprave je s predpisom omejena na 80% priključne moči odjema merilnega mesta, kjer je naprava za samooskrbo priključena oz. na 80% vsote priključnih moči odjema merilnih mest vključenih v skupnostno samooskrbo. Proizvedena električna energija bo poskrbela za delovanje toplotne črpalke, električnih radiatorjev, infrardečih panelov, električnega talnega ogrevanja, strojev in drugih električnih aparatov.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Za 1 kVA moči elektrarne, ki letno v povprečju v Sloveniji proizvede med 1050-1100 kWh električne energije, potrebujete na strehi približno 7 m2 površine.

Na primer, če vaša letna poraba električne energije znaša približno 10.000 kWh, potrebujete v povprečju 9 kW elektrarno, za kar boste na vaši strehi potrebovali 63 m2 površine.

Načeloma da.

Sama postavitev je odvisna od lastnosti strehe (vrste strešne kritine, naklona strehe, …), zato je predhodno nujen ogled objekta, kjer bomo določili, na kakšen način se bo izvedla postavitev oz. ali je postavitev sploh mogoča.

Ker je električna energija pridobljena s sončno elektrarno za samooskrbo namenjena izključno pokrivanju lastnih potreb po električni energiji, je potrebno pravilno dimenzionirati velikost-moč elektrarne, da bo v najboljši meri proizvedla ravno prav električne energije za pokrivanje lastnih potreb po njej.

Največja nazivna moč naprave je s predpisom omejena na 11 kVA, kar naj bi zadoščalo potrebam povprečnega gospodinjstva, ki za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode uporablja toplotno črpalko, radiatorje, infrardeče panele, električno talno ogrevanje, električne peči za centralno ogrevanje.

Zamenjava strešne kritine in/ali obnovitev ostrešja je priporočljiva v primerih starejše kritine in/ali ostrešja, ko obstoječe več ne zagotavlja ustrezne dolgoročne podlage za namestitev sončne elektrarne.

Vas zanima nakup sončne elektrarne?

Kontaktirajte nas za pripravo informativne ponudbe

Naši produkti