Pogosta vprašanja in odgovori

*Vse informacije pod zavihkom predstavitev na spletni strani, veljajo za samo za elektrarne po starem sistemu letnega obračuna, kar pomeni, da velja za tiste, ki so vlogo za soglasje oddali do konca leta 2023. Za nove elektrarne velja nov sistem obračuna.

Samooskrba z električno energijo je proizvajanje lastne električne energije iz obnovljivih virov energije, predvsem iz sončne energije.

Sončna elektrarna za samooskrbo je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe in z njo pokrivamo lastno porabo električne energije.

Samooskrba je namenjena gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, največja nazivna moč elektrarne je 11 kVA in ne sme presegati priključne moči iz soglasja za priključitev.

Elektrarna se lahko postavi na streho stavbe, ki se bo samooskrbovala z električno energijo, in na njene pomožne objekte.

Sistem samooskrbe z električno energijo deluje po sistemu Neto meritev (NET metering), po katerem se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja, t.j. konec koledarskega leta. To pomeni, da omrežje deluje kot nekakšni shranjevalnik energije.

Kadar proizvajamo več energije, kot je potrebujemo za lastne potrebe, viške električne energije oddajamo v omrežje, kadar pa imamo lastne potrebe višje od proizvodnje, pa električno energijo jemljemo iz omrežja.

V primeru, da bo proizvedeno premalo električne energije, se razlika energije kupi od dobavitelja električne energije, v nasprotnem primeru se viški brezplačno oddajo dobavitelju.

Pri pravilno dimenzionirani sončni elektrarni za samooskrbo vso potrebno količino energije pokrijete z lastno proizvodnjo v okviru koledarskega leta.

  • V primeru samooskrbe ne gre za prodajo električne energije, zaradi česar ni potrebe po registraciji za opravljanje dejavnosti in tudi ne plačevanja raznih prispevkov, povezanih z opravljanjem dejavnosti.
  • Priklop naprave se lahko izvede na obstoječe merilno mesto, saj zadošča en števec električne energije, ki pa mora biti dvosmeren in v skladu z zahtevami iz Soglasja za priključitev.
  • Investicija v napravo se vam bo povrnila preko nižjih računov za električno energijo. Po izvedbi investicije plačujete mesečno le še približno 15 € + DDV za strošek obračunske moči in prispevka OVE in SPTE (ob predpostavki, da boste s proizvedeno električno energijo pokrili celotne potrebe po njej).

Ker je električna energija pridobljena s sončno elektrarno za samooskrbo namenjena izključno pokrivanju lastnih potreb po električni energiji, je potrebno pravilno dimenzionirati velikost-moč elektrarne, da bo v najboljši meri proizvedla ravno prav električne energije za pokrivanje lastnih potreb po njej.

Največja nazivna moč naprave je s predpisom omejena na 11 kVA, kar naj bi zadoščalo potrebam povprečnega gospodinjstva, ki za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode uporablja toplotno črpalko, radiatorje, infrardeče panele, električno talno ogrevanje, električne peči za centralno ogrevanje.

Za 1 kVA moči elektrarne, ki letno v povprečju v Sloveniji proizvede med 1050-1100 kWh električne energije, potrebujete na strehi približno 7 m2 površine.

Na primer, če vaša letna poraba električne energije znaša približno 10.000 kWh, potrebujete v povprečju 9 kW elektrarno, za kar boste na vaši strehi potrebovali 63 m2 površine.

Načeloma da. Sama postavitev je odvisna od lastnosti strehe (vrste strešne kritine, naklona strehe, …), zato je predhodno nujen ogled objekta, kjer bomo določili, na kakšen način se bo izvedla postavitev oz. ali je postavitev sploh mogoča.

Ne. Montaža fotovoltaičnih modulov na streho objekta se vedno izvede tako, da ne vpliva na garancijsko dobo kritine.

Zamenjava strešne kritine in/ali obnovitev ostrešja je priporočljiva v primerih starejše kritine in/ali ostrešja, ko obstoječe več ne zagotavlja ustrezne dolgoročne podlage za namestitev sončne elektrarne.

Ne. Če se odločite za sistem samooskrbe z električno energijo, boste z mesečnim računom plačevali le strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE.

Ti dve postavki sta vezani na priključno moč vašega priključka in ne na porabo ter ju morate plačati tudi v primeru, da na vašem merilnem mestu ni porabe električne energije.

V kolikor bo v obračunskem obdobju predvidena dnevna poraba električne energije večja od 0 kWh, vam bo mesečno zaračunana tudi predvidena poraba električne energije.

Lahko pa višino pavšala po želji spremenite oz. se odločite, da med letom ne boste plačevali predvidene porabe električne energije.

Ob koncu obračunskega obdobja boste postavke, vezane na količino električne energije, doplačali samo za število kilovatnih ur (kWh), ki bodo predstavljale razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh).

Poleg Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije je sprejet tudi Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE, ki predpisuje določene varnostne zahteve za te naprave, da bo zagotovljena zaščita ljudi, živali in premoženja pred nevarnostmi, ki izhajajo iz same naprave in pred nevarnostni, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na napravo.

Pravilnik določa, da mora naprava za samooskrbo:

  • ki izkorišča energijo sonca, zaradi preprečitve električnega udara, v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti.
  • V primeru izpada distribucijskega omrežja ali zaznave prekoračitve predpisanih napetostnih in frekvenčnih mej v distribucijskem omrežju se avtomatsko izklopiti in ne sme oddajati električne energije v distribucijsko omrežje. V primeru prekinitve omrežja, takoj izklopijo sončno elektrarno in jo avtomatsko ponovno vklopijo po vzpostavitvi omrežja. Nastavitev zaščite mora biti nastavljena v skladu z zahtevami iz Soglasja za priključitev.
  • Biti zasnovana in izdelana tako, da je zagotovljena zaščita pred električnimi (električni udar, oblok) in neelektričnimi nevarnostmi (pregrevanje) ter zunanjimi vplivi, pod pogojem, da se uporablja za namene, za katere je bila narejena, in je ustrezno vzdrževana.

Klasične sončne elektrarne (PV moduli + razsmernik) ne izpolnjujejo varnostnih zahtev za napravo za samooskrbo.

Sončne elektrarne za samooskrbo imajo odklopnike na modulih, ki zagotavljajo, da je napetost ob izklopu elektrarne varna za gašenje, da torej ni večja od 120V DC ali 50V AC.

Pri taki napetosti lahko gasilci gasijo požar po standardnem postopku.

Žal v tako kratkem času postavitev sončne elektrarne ni mogoča. Najprej je potreben ogled objekta. Na osnovi ogleda določimo možnost postavitve elektrarne, njeno primerno velikost in zaprosimo za soglasje za priključitev.

Postopki pridobitve soglasja za priključitev trajajo približno 1 mesec.

V roku meseca dni po pridobitvi soglasja za priključitev pa je vaša sončna elektrarna lahko priključena na omrežje z električno energijo (predhodno potreben podpis pogodbe in izpolnitev pogodbenih obveznosti).

Ogled objekta izvedemo v dveh tednih od vašega naročila ogleda. Termin ogleda objekta uskladimo skupaj z vami. Običajno traja ogled do 60 minut.

Naši strokovnjaki na ogledu ugotovijo dejansko potrebno moč elektrarne glede na različne vplive (regija, naklon in usmerjenost strehe, strešna kritina, morebitno senčenje strehe, sedanja in predvidena poraba električne energije), kot tudi ali konstrukcija strehe omogoča montažo elektrarne.

S strokovnjaki se skupaj dogovorite za najboljšo rešitev vseh potrebnih posegov za postavitev vaše sončne elektrarne.

Montaža sončne elektrarne običajno traja 1 do 2 dni odvisno od zahtevnosti postavitve sončne elektrarne.

Pred samim začetkom montaže morate biti prisotni na objektu, da boste z našimi strokovnjaki še enkrat preverili dogovorjene rešitve postavitve sončne elektrarne ter jim zagotovili dostop do električnih priključkov in prostorov, kjer bo potekala montaža (med drugim uredili dostop do elektro omare, potrdili traso polaganja kablov v elektro omaro).

Če poteka priklop elektrarne v objektu, je vaša prisotnost na objektu zaželena.

Ko se izvaja montaža na strehi in zunaj objekta, vaša prisotnost ni potrebna.

Seveda. Če ste se do sedaj ogrevali na fosilna goriva, je ogrevanje s toplotno črpalko zagotovo finančno ugodnejši način ogrevanja, hkrati pa tudi dosti bolj ekološki.

Ker pa bo sončna elektrarna zagotovila vso potrebno energijo za delovanje toplotne črpalke brezplačno, boste tako dvojno prihranili.

Na področju toplotnih črpalk sodelujemo s podjetjem ATLAS TRADING, ki je uvoznik in dobavitelj visokokvalitetnih toplotnih črpalk švedskega proizvajalca THERMIA. Več o ponudbi toplotnih črpalk najdete na http://www.atlas-trading.si/.

Smiselno je sedaj zaprositi za soglasje za 11kVA sončno elektrarno, tudi če še v tem trenutku ne potrebujete takšne moči in že sedaj vgraditi primerno velik razsmernik.

Tako boste ob nakupu električnega vozila dogradili samo fotovoltaične module.

Žal ne. Sončna elektrarna za samooskrbo je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo objekta in pokriva potrebe po električni energiji tega objekta, kar pomeni, da lahko električno energijo koristite samo na objektu, na katerem je priključno merilno mesto in na katerem je postavljena sončna elektrarna.

Prenos električne energije sosedu ni mogoč.

Fotovoltaični moduli naše sončne elektrarne se proizvajajo v Aziji (Hong Kong), tehnologija za proizvodnjo modulov pa je ameriško-evropska (lastništvo podjetja je ameriško).

Azijski moduli so enako kvalitetni kot evropski/ameriški, saj večji del proizvodnje modulov za svetovni trg prihaja iz Azije (silicij kot surovina in sestavni del modulov je iz Kitajske, v Evropi module samo sestavijo).

Za uveljavljanje pravic iz naslova garancij mora sončno elektrarno v času garancijske dobe vzdrževati naš izvajalec.

Po izteku garancije pa jo lahko vzdržuje tudi drugi pooblaščen serviser.

Našim kupcem nudimo sklenitev paketa Samooskrbna brezskrbnost – paket rednega vzdrževanja in nadzorovanja delovanja elektrarne, kjer za brezhibno delovanje vaše sončne elektrarne z maximalnim proizvodnim izkoristkom poskrbimo mi.