Prihranki

Investicija v lastno sončno elektrarno se povrne v približno 8-10 letih.

POVRNITEV INVESTICIJE IN PRIHRANKI PRI STROŠKIH ELEKTRIČNE ENERGIJE

*Vse informacije pod zavihkom predstavitev na spletni strani, veljajo za samo za elektrarne po starem sistemu letnega obračuna, kar pomeni, da velja za tiste, ki so vlogo za soglasje oddali do konca leta 2023. Za nove elektrarne velja nov sistem obračuna.

S sončno elektrarno za samooskrbo boste pridobili lasten brezplačen vir energije za pokritje domačih potreb po električni energiji v njeni predvideni življenjski dobi 30 let in več.

V tem času si boste zagotovili izjemne prihranke pri stroških električne energije, ki jih boste lahko namenili drugim izzivom v življenju.

PRIMERi PRIHRANKOV

Primer prihranka družine, ki se ogreva na elektriko

Letni stroški porabe električne energije so pri ogrevanju na elektriko precej višji kot pri povprečnem gospodinjstvu in na letni ravni v tej družini znašajo v povprečju 1.615 €.

Odločitev za sončno elektrarno za samooskrbo je v tem primeru toliko smotrnejša, saj bo družini zagotovila vso potrebno energijo za njene domače porabnike električne energije brezplačno.

Po postavitvi sončne elektrarne bo letni strošek električne energije za strošek obračunske moči in prispevka OVE in SPTE znašal samo še 155 €. Družina bo po odplačilu investicije do konca življenjske dobe elektrarne (30 let) prihranila 29.139 €.

Izračun:

Povprečni dosedanji letni strošek el. energije* (z DDV) 1.615 €
Povprečni letni strošek po postavitvi elektrarne z upoštevano 7 kW priključno močjo (z DDV) 155 €
Predviden letni prihranek 1.460 €
Skupni prihranek v 30. letih ob upoštevanju investicijskih stroškov, subvencije in padca moči elektrarne 29.139 €

*Pri izračunu je upoštevana skupna cena el. energije z omrežnino in prispevki v višini 0,13 €/kWh z DDV.

Skupni prihranek v življenjski dobi sončne elektrarne na grafu:

Družina je za ogrevanje na kurilno olje in za električno energijo do sedaj v povprečju plačevala 2.631 € na leto.

Ker družina želi zmanjšati stroške ogrevanja, se je odločila, da bo zamenjala ogrevanje s kurilnim oljem z ogrevanjem na toplotno črpalko, saj bo sončna elektrarna zagotovila vso potrebno energijo za delovanje toplotne črpalke brezplačno in tako bo družina še povečala prihranek za dosedanje stroške ogrevanja.

Po postavitvi sončne elektrarne in toplotne črpalke bo letni strošek električne energije za strošek obračunske moči in prispevka OVE in SPTE znašal samo še 155 €.

Družina bo po odplačilu investicije do konca življenjske dobe elektrarne (30 let) prihranila kar 48.607 €.

Izračun:

Povprečni dosedanji letni strošek el. energije* + kurilnega olja*(z DDV) 2.631 €
Povprečni letni strošek po postavitvi elektrarne z upoštevano 7 kW priključno močjo  ter toplotne črpalke (z DDV) 155 €
Predviden letni prihranek 2.475 €
Skupni prihranek v 30. letih ob upoštevanju investicijskih stroškov, subvencije in padca moči elektrarne 48.607 €

*Pri izračunu je upoštevana skupna cena el. energije z omrežnino in prispevki v višini 0,13 €/kWh z DDV ter cena kurilnega olja 0,869 €/l z DDV.

Skupni prihranek v življenjski dobi sončne elektrarne na grafu:

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Ne. Če se odločite za sistem samooskrbe z električno energijo, boste z mesečnim računom plačevali le strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE. Ti dve postavki sta vezani na priključno moč vašega priključka in ne na porabo ter ju morate plačati tudi v primeru, da na vašem merilnem mestu ni porabe električne energije.

V kolikor bo v obračunskem obdobju predvidena dnevna poraba električne energije večja od 0 kWh, vam bo mesečno zaračunana tudi predvidena poraba električne energije.

Lahko pa višino pavšala po želji spremenite oz. se odločite, da med letom ne boste plačevali predvidene porabe električne energije. Ob koncu obračunskega obdobja boste postavke, vezane na količino električne energije, doplačali samo za število kilovatnih ur (kWh), ki bodo predstavljale razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh).

Seveda. Če ste se do sedaj ogrevali na fosilna goriva, je ogrevanje s toplotno črpalko zagotovo finančno ugodnejši način ogrevanja, hkrati pa tudi dosti bolj ekološki. Ker pa bo sončna elektrarna zagotovila vso potrebno energijo za delovanje toplotne črpalke brezplačno, boste tako dvojno prihranili.

Na področju toplotnih črpalk sodelujemo s podjetjem ATLAS TRADING, ki je uvoznik in dobavitelj visokokvalitetnih toplotnih črpalk švedskega proizvajalca THERMIA.

Več o ponudbi toplotnih črpalk najdete na http://www.atlas-trading.si/.

Vas zanima nakup sončne elektrarne?

Kontaktirajte nas za pripravo informativne ponudbe

Naši produkti

t.style.opacity = op; element.style.filter = 'alpha(opacity=' + op * 100 + ")"; op -= op * 0.1; }, 10); }