Pogoji in zasebnost

PRAVILA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Z vašimi podatki delamo zakonito, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov: družba Energija plus d.o.o.
naslov: Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija
telefon: 080 21 15 (brezplačna telefonska številka klicnega centra)
faks: (02) 22 00 651
e-pošta: info@energijaplus.si

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Nad obdelavo osebnih podatkov bdi naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov ter sodeluje z nadzornimi organi. Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je na voljo osebno na sedežu Energija plus d.o.o., preko e-pošte: varstvopodatkov@energijaplus.si ali brezplačne telefonske številke klicnega centra (080 21 15).

NAMENI OBDELAVE PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene in skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev, sklepanje ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb) ter točno
določen čas, ko je to potrebno.

Namen obdelave Pravna podlaga za obdelavo Rok obdelave
Sklepanje in izvajanje pogodbenega razmerja
sklenitev pogodbe, dobava in obračun energije, plačila in podobno
veljavni zakoni na področju energetike, obligacij, izvršbe, davkov in podobno
sklenitev ali izvajanje veljavne pogodbe
celotno pogodbeno razmerje in še 5 let po zaključku
Sodelovanje v nagradnih igrah
obvestila o nagradnih igrah, identifikacija sodelujočih in nagrajencev in podobno
privolitev posameznika/ce za nagrajence tudi veljavna davčna zakonodaja do preklica privolitve, za nagrajence skladno z davčnimi predpisi
Marketinške raziskave
sodelovanje v anketah, vprašalnikih in drugih orodjih, ki jih uporabljamo, da bi vas bolje spoznali in vam ponudili najboljše
privolitev posameznika/ce do preklica privolitve
Novosti, akcije in ponudba
obvestila o našem poslovanju, novostih in ugodnostih za vas, akcijah, ki jih lahko izkoristite in podobno
privolitev posameznika/ce do preklica privolitve
Rojstnodnevna voščila in ugodnosti
voščilo in ugodnosti ob vašem osebnem prazniku
privolitev posameznika/ce do preklica privolitve
Opomniki
digitalni opomniki za oddajo odbirka, o zapadlih terjatvah pred pošiljanjem opomina in podobno
privolitev posameznika/ce do preklica privolitve

 

Povsod, kjer obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, imate vedno možnost to privolitev spremeniti ali preklicati in za vnaprej glede vaših osebnih podatkov odločiti drugače. V ta namen vam je na razpolago poseben obrazec.

Razen v redkih primerih upravičenih izjem (kazniva dejanja, prekrški, zahteve državnih organov in utemeljeni pravni zahtevki tretjih oseb) obdelava ne temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Vrsta podatkov Vir podatkov
Podatki o stranki
Identifikacijski in kontaktni podatki, želje, zahteve, privolitve, podatki o trenutnih in prejšnjih pogodbenih razmerjih z različnimi dobavitelji, podatki o pisnih, telefonskih ali osebnih stikih
posameznik/ca
javno dostopni viri
lastne evidence
Podatki o pogodbenem razmerju
podatki o sklenitvi pogodbe, podatki o sklenjeni pogodbi in aneksih, podatki o porabi, podatki o plačilih, podatki o morebitnih pravnih sredstvih
posameznik/ca
SODO
pristojni državni organi
lastne evidence

 

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke uporabljamo v naši družbi kot upravljavec in jih v določenih primerih posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem, ki so zavezani k strogemu varstvu vseh podatkov. Na podlagi veljavnih zakonov podatke izmenjujemo s SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja) in na njihovo zahtevo s pristojnimi državnimi organi.
Če ste se odločili za sodelovanje v eni izmed naših nagradnih iger ali akcij bomo za namene te nagradne igre ali akcije osebne podatke posredovali tudi izbranemu partnerju v tej nagradni igri ali akciji (dobavitelji različnega trgovskega blaga).

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje državo (državo izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.

AVTOMATIZIRAN SPREJEM ODLOČITEV

Naša družba posluje celovito digitalno, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni ob ustrezni informacijski podpori.

VAŠE PRAVICE

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med drugim še posebej naslednje:

  • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete je del izvajanje te vaše pravice);
  • pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
  • pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
  • pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe« pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
  • pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
  • pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
  • pravica do ugovora pomeni, lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadarkoli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru trženja);
  • pravice glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.

 

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bo z veseljem pomagala naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki vam je na voljo osebno na sedežu Energija plus d.o.o., preko e-pošte: varstvo-podatkov@energijaplus.si ali brezplačne telefonske številke klicnega centra (080 21 15).

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec RS (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

 

t.style.opacity = op; element.style.filter = 'alpha(opacity=' + op * 100 + ")"; op -= op * 0.1; }, 10); }