Sončna elektrarna na ključ

OD UREDITVE DOKUMENTACIJE DO PRIKLOPA

Postavitev sončne elektrarne »na ključ« nudimo z visoko kvalitetnimi komponentami priznanih svetovnih proizvajalcev (Amerisolar – Worldwide Energy and Manufacturing USA, Solar Edge), ki vam omogočajo dolgoročno brezskrbno delovanje sončne elektrarne.

Vašo elektrarno bo postavila profesionalna ekipa z vsemi potrebnimi znanji in certifikati. Da vam bodo postopki postavitve sončne elektrarne vzeli čim manj časa in potekali za vas brezskrbno, bodo naši strokovnjaki poskrbeli za izvedbo vseh aktivnosti: od ureditve potrebne dokumentacije in soglasij pri operaterju omrežja do postavitve in priklopa elektrarne na distribucijsko omrežje električne energije.

Brezplačno vam bomo tudi pomagali pri ureditvi dokumentacije za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada.

Električna energija iz okolju prijaznega obnovljivega vira.
Gospodinjski in mali poslovni kupci do 41 kW priključne moči
Streha nad 30 m2
Streha, obrnjena na J, JV, JZ
Streha brez
prekinitev

POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE V ŠTEVILKAH

5 korakov do postavitve sončne elektrarne.
35 dni od podpisa pogodbe do postavitve sončne elektrarne.
8-10 let za povrnitev investicije (odvisno od velikosti letne porabe).
10 - 25 let garancije na posamezne sestavne dele in 3 leta na izvedbo.
Energija plus nudi pomoč pri dokumentaciji in pridobitvi nepovratnih sredstev.

Z vami skozi celoten postopek

Nepovratna finančna sredstva Eko sklada bodo v skladu z javnim pozivom 71SUB-SO19 o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov lahko dodeljena za sončne elektrarne za samooskrbo v višini 180 € za 1 kVA inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo (stroški nakupa in montaže naprave ter pripadajočih električnih inštalacij in opreme).

Rok za zaključek naložbe je 15 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Pri postavitvi sončne elektrarne vam bomo brezplačno pomagali pri ureditvi dokumentacije za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada.

Kupcem sončne elektrarne na ključ vso potrebno dokumentacijo in soglasja pri operaterju omrežja brezplačno uredimo mi.

Montaža sončne elektrarne običajno traja 1 do 2 dni odvisno od zahtevnosti postavitve sončne elektrarne.

Pred samim začetkom montaže morate biti prisotni na objektu, da boste z našimi strokovnjaki še enkrat preverili dogovorjene rešitve postavitve sončne elektrarne ter jim zagotovili dostop do električnih priključkov in prostorov, kjer bo potekala montaža (med drugim uredili dostop do elektro omare, potrdili traso polaganja kablov v elektro omaro).

Če poteka priklop elektrarne v objektu, je vaša prisotnost na objektu zaželena. Ko se izvaja montaža na strehi in zunaj objekta, vaša prisotnost ni potrebna.

Skupaj s svojimi podizvajalci in proizvajalci opreme nudimo 10-25 let garancije na posamezne sestavne dele in 10 let na izvedbo.

Sončna elektrarna je za vzdrževanje nezahteven sistem, vendar je njeno delovanje izpostavljeno vremenskim vplivom in menjavanju letnih časov, pa tudi morebitnim težavam na elektrodistribucijskem omrežju, ki se lahko pojavijo.

Prepozno zaznana napaka v delovanju pomeni zastoj proizvodnje električne energije, kar lahko povzroči izgubo prihodka. Da bo sončna elektrarna rentabilno poslovala in vam zagotavljala visoke donose, je treba njeno delovanje redno spremljati in jo vzdrževati.

Zato smo za vas pripravili paket SAMOOSKRBNA BREZSKRBNOST, s katerim vam nudimo:

  • takojšnji odziv (v 48 urah) ob prejemu avtomatskega alarma, da sončna elektrarna ali njen sestavni del ne deluje,
  • tedenski pregled delovanja sončne elektrarne preko daljinskega nadzora,
  • fizični pregled na vsake 2 leti (pregled delovanja posameznih sestavnih delov, pritrjenosti nosilne konstrukcije in panelov, celotne sončne elektrarne s termo kamero in elektro omarice).

Priporočljivo je tudi redno obdobno čiščenje elektrarne, saj nečistoče na modulih zmanjšujejo izkoristek delovanja elektrarne.

Ponujamo vam čiščenje modulov z najsodobnejšo tehnološko opremo za profesionalno čiščenje sončnih modulov.

Kako poteka nakup?

Do vaše sončne elektrarne vas loči le 5 korakov.

Vas zanima nakup sončne elektrarne?

Kontaktirajte nas za pripravo informativne ponudbe.

Naši produkti