Samooskrba

Sistem samooskrbe deluje po sistemu neto meritev.

SAMOOSKRBA

*Vse informacije pod zavihkom predstavitev na spletni strani, veljajo za samo za elektrarne po starem sistemu letnega obračuna, kar pomeni, da velja za tiste, ki so vlogo za soglasje oddali do konca leta 2023. Za nove elektrarne velja nov sistem obračuna.

Sistem samooskrbe v skladu z državno Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije deluje po sistemu neto meritev. To pomeni, da omrežje deluje kot nekakšni shranjevalnik energije.

Kadar proizvajamo več energije (obdobja visoke osončenosti) kot je potrebujemo za lastne potrebe, viške električne energije oddajamo v omrežje, kadar pa imamo lastne potrebe višje od proizvodnje (obdobja nizke osončenosti), pa električno energijo jemljemo iz omrežja.

Razlika med prevzeto in oddano delovno električno energijo se obračuna na koncu koledarskega leta, zato je čim natančnejša velikost sončne elektrarne ključna pri načrtovanju vaše elektrarne.

Ker je proizvedena količina električne energije v poletnih mesecih višja kot pozimi, lahko viške električne energije, proizvedene poleti, porabite brezplačno pozimi in tako v okviru koledarskega leta potrebno količino energije pokrijete z lastno proizvodnjo.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Samooskrba z električno energijo je proizvajanje lastne električne energije iz obnovljivih virov energije, predvsem iz sončne energije.

Sončna elektrarna za samooskrbo je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe in z njo pokrivamo lastno porabo električne energije.

Samooskrba je namenjena gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, največja nazivna moč elektrarne je 11 kVA in ne sme presegati priključne moči iz soglasja za priključitev.

Elektrarna se lahko postavi na streho stavbe, ki se bo samooskrbovala z električno energijo, in na njene pomožne objekte.

Sistem samooskrbe z električno energijo deluje po sistemu Neto meritev (NET metering), po katerem se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja, t.j. konec koledarskega leta. To pomeni, da omrežje deluje kot nekakšni shranjevalnik energije.

Kadar proizvajamo več energije, kot je potrebujemo za lastne potrebe, viške električne energije oddajamo v omrežje, kadar pa imamo lastne potrebe višje od proizvodnje, pa električno energijo jemljemo iz omrežja.

V primeru, da bo proizvedeno premalo električne energije, se razlika energije kupi od dobavitelja električne energije, v nasprotnem primeru se viški brezplačno oddajo dobavitelju.

Pri pravilno dimenzionirani sončni elektrarni za samooskrbo vso potrebno količino energije pokrijete z lastno proizvodnjo v okviru koledarskega leta.

  • V primeru samooskrbe ne gre za prodajo električne energije, zaradi česar ni potrebe po registraciji za opravljanje dejavnosti in tudi ne plačevanja raznih prispevkov, povezanih z opravljanjem dejavnosti.
  • Priklop naprave se lahko izvede na obstoječe merilno mesto, saj zadošča en števec električne energije, ki pa mora biti dvosmeren in v skladu z zahtevami iz Soglasja za priključitev.
  • Investicija v napravo se vam bo povrnila preko nižjih računov za električno energijo. Po izvedbi investicije plačujete mesečno le še približno 15 € + DDV za strošek obračunske moči in prispevka OVE in SPTE (ob predpostavki, da boste s proizvedeno električno energijo pokrili celotne potrebe po njej).
Vas zanima nakup sončne elektrarne?

Kontaktirajte nas za pripravo informativne ponudbe

Naši produkti

t.style.opacity = op; element.style.filter = 'alpha(opacity=' + op * 100 + ")"; op -= op * 0.1; }, 10); }