5 zvestih gospodinjskih kupcev bomo vsak mesec nagradili s plačilom zadnjega mesečnega računa električne energije.

Nagradno žrebanje poteka enkrat mesečno. Iz računalniške baze gospodinjskih kupcev, ki ustrezajo navedenim pogojem sodelovanja v nagradni igri, bomo naključno izžrebali 5 srečnežev. 

 Pravila nagradne igre Zvestoba se splača

V nagradnem žrebanju lahko sodeluje vsak, ki sprejme pravila nagradnega žrebanja in ki ima kot gospodinjski kupec sklenjeno pogodbo o prodaji in nakupu električne energije z organizatorjem pod pogoji, zapisanimi pod točko 1.

Nagrajenci, ki so nagrajeni z 1-mesečnim popustom na postavki električne energije v višini 99 % :

 
April 2018
 • Terezja Piberčnik, Bistrica ob Dravi
 • Lidija Kutoš, Radenci
 • Zvonko Pšeničnik, Slovenska Bistrica
 • Majda Ravter, Maribor
 • Marija Štiblar, Tišina
 
Marec 2018
 • Marija Baumgartner, Lovrenc na Pohorju
 • Emanuel Gaube, Maribor
 • Ivan Antunovič, Maribor
 • Igor Marin, Maribor
 • Mojca Krnc, Fram
Februar 2018
 • Danijel Tertinek, Selnica ob Dravi
 • Alojz Dorič, Laporje
 • Jakob Fridau, Gornja Radgona
 • Štefan Murko, Videm pri Ptuju
 • Vlado Veselič, Maribor
Januar 2018
 • Irena Jeršan, Piran
 • Petra Pitamic, Maribor
 • Branko Juhart, Zgornja Ložnica
 • Samo Žvan, Maribor
 • Jože Turnšek, Fram
December 2017
 • Jožefa Mayer, Ruše
 • Alojz Fradl, Voličina
 • Dušanka Petrovič, Maribor
 • Alojz Fajdiga, Lenart v Slov. Goricah
 • Vinko Drevenšek, Zg. Leskovec
November 2017
 • Tea Šket, Maribor
 • Nives Marčinko Klopčič, Maribor
 • Marjan Rožman, Bogojina
 • Štefan Grlec, Beltinci
 • Emil Korenjak, Ptuj
Oktober 2017
 • Zoran Mandžuka, Tišina
 • Ivan Prelog, Zgornja Polskava
 • Olga Rebernak, Loče
 • Zdeno Piškur, Maribor
 • Mihaela Kotnik, Vitanje
September 2017
 • Nataša Hiter, Ruše
 • Alenka Erhatič, Ptuj
 • Danica Simonič, Spodnji Duplek
 • Zdravko Kajšler, Maribor
 • Jožef Berglez, Šentilj v Slov. goricah
 Avgust 2017
 • Marjan Mežnarc, Lovrenc na Pohorju
 • Feliks Krušič, Žetale
 • Zoran Klinc, Hoče
 • Jože Napast, Pragersko
 • Viljem Tumpej, Majšperk
Julij 2017
 • Lančaj Terezija, Rogašovci
 • Voršič Vincenc, Maribor
 • Ademovič Gorazd, Rače
 • Stergulec Ana, Maribor
 • Burič Nikola, Slovenska Bistrica

 Junij 2017

 • Ornik Ivanka, Pesnica pri Mariboru
 • Staševič Erika, Muska Sobota
 • Flajšman Alojz, Destrnik
 • Vezovnik Milka, Maribor
 • Kokol Karl, Ptuj

Maj 2017

 • Jurgec Janez, Zavrč
 • Pifko Nataša, Slovenska Bistrica
 • Maksimovič Ljubiša, Maribor
 • Kovačič Jožica, Radenci
 • Trstenjak Frančišek, Mala Nedelja

April 2017

 • Anderlič Angelca, Maribor
 • Ploj Tomislav, Maribor
 • Brunčič Anton, Voličina
 • Fras Gorazd, Sv. Trojica v Slov. goricah
 • Bračič Vera, Lendava - Ledva

Marec 2017

 • Fras Ksenija, Križevci pri Ljutomeru
 • Nerad Stanko, Črenšovci
 • Jurič Dragica, Ptujska gora
 • Gostan Franc, Hajdina
 • Adam Stanko, Hoče

Februar 2017

 • Unuk Viktorija, Kidričevo
 • Marinič Franc, Slovenska Bistrica
 • Bertalanič Bojan, Maribor
 • Mulec Edi, Maribor
 • Vrezner Franc, Zgornja Kungota

Januar 2017

 • Pušaver Bojan, Poljčane
 • Mohorko Branko, Hoče
 • Gomboc Peter, Hoče
 • Krajnčič Ignac, Ptuj
 • Škerbinc Rado, Limbuš

Iskrene čestitke!

Povezava do Zvestoba se splača - nagradili smo zveste kupce!

Na vrh