Da, v kolikor ste fizična oseba (niste pravna oseba).

Stanje števca lahko javite pristojnemu ODS ali Energiji plus na brezplačno tel. številko 080 21 15 ali na mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. v skladu s pravili oddaje števčnih stanj pristojnega ODS.

Spremembo višine akontacije kupec uredi neposredno pri pristojnem ODS.

Kupec lahko pri ODS pisno zahteva spremembo razporeditve, vendar le z navedbo upravičenih razlogov, kot so sprememba načina, količine ali namena porabe zemeljskega plina.

Po prvi razporeditvi ODS zaradi pravilnosti razporeditve enkrat letno opravi preverjanje dejansko porabljenih količin, na podlagi katerih se nato določi razporeditev, ki velja za naslednje leto.

CDK skupina je odjemna skupina, v katero ODS razporedi posamezno odjemno mesto glede na letno porabo zemeljskega plina.

Evropski plinovodni sistem se pretežno napaja iz nahajališč v Sibiriji, na Norveškem in v Alžiriji. Že potrjene zaloge zemeljskega plina po ocenah strokovnjakov ob trenutni dinamiki njegove porabe zadostuje za približno 70 let. Zanesljivo dobavo nam zagotavlja trdno partnerstvo s podjetjem E.ON Energy Sales. V Energiji plus smo prepričani, da zaradi obsega poslovanja, skladiščnih kapacitet, pogodb z različnimi pomembnimi proizvajalci plina in možnosti dobave v Slovenijo iz vseh treh smeri (Avstrija, Italija, Hrvaška), postajamo najbolj zanesljiv, fleksibilen in konkurenčen dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji.

Da. Lahko združite plačilo zemeljskega plina in električne energije na enem računu in tako še dodatno privarčujete.

Cena oskrbe z zemeljskim plinom je sestavljena iz treh delov:

  • cene zemeljskega plina (to je tržni del cene in je odvisen od cen gibanja nafte, konkurence in politike podjetja)
  • omrežnine (del cene ki jo regulira Agencija RS za Energijo. To je cena, ki jo odjemalec plačuje za transport zemeljskega plina po plinovodnem omrežju od slovenske meje do odjemnega mesta odjemalca).
  • davkov in dajatev (del cene, ki jo regulira država. V to ceno so zajete takse, trošarine in DDV).

Energija plus kot dobavitelj skrbi le za prodajo zemeljskega plina. Priključevanje na omrežje zemeljskega plina je naloga sistemskega operaterja omrežja. Za vsako posamezno priključitev na energetsko omrežje ali njeno spremembo mora uporabnik omrežja pridobiti soglasje za priključitev. Seznam pristojnih sistemskih operaterjev za vaš kraj najdete nadete tukaj.

Ne, ob prehodu na novega dobavitelja, niti za trenutek, ni motena dobava zemeljskega plina.

Pristojnemu ODS je potrebno predložiti poleg sklenjene pogodbe o nakupu in prodaji zemeljskega plina še dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni izpis, sklep o dedovanju, kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, …) in stanje števca.

Lahko, vendar ga morajo zamenjati tudi vsi ostali odjemalci skupnega odjemnega mesta, posamezen odjemalec sam ne more zamenjati dobavitelja. Vsi odjemalci takšnega skupnega odjemnega mesta izberejo skupnega predstavnika ali skupnega pooblaščenca vseh lastnikov oz. upravnika, ki sklene pogodbo z izbranim dobaviteljem.

V postopku zamenjave dobavitelja  je potrebno pri ODS predložiti poleg sklenjene pogodbe o nakupu in prodaji zemeljskega plina še s strani lastnika podpisano vlogo lastnika za evidentiranje plačnika.

Kako hitro lahko postanete naš kupec, je odvisno od spoštovanja rokov. Če je povpraševanje z vsemi podatki izvedeno do vključno 23. dne v mesecu in če je podpisana dokumentacija prejeta najkasneje do 27. dne istega meseca, lahko naš kupec postanete že s prvim dnem meseca, ki sledi začetku postopka pri sistemskem operaterju omrežja.

Primer: če oddate povpraševanje najkasneje do 23.10., podpisano pogodbo vrnete do 27.10., je lahko zamenjava izvedena s 1.12.

Ne. Vse nadaljnje aktivnosti za spremembo vašega dobavitelja zemeljskega plina brezplačno uredimo mi.

  1. Izpolnite Plin - spletni obrazec ali pokličite 080 21 15
  2. V obrazec vnesite podatke o pogodbenem partnerju in odjemnem mestu, ki jih lahko razberete iz računa vašega sedanjega dobavitelja ter vaše kontaktne podatke. Obrazec lahko za vas izpolnimo tudi mi. Pokličite brezplačno telefonsko številko 080 21 15.
  3. Podpišite poslano dokumentacijo in nam jo vrnite.
  4. V nekaj dneh vam bomo po pošti poslali Pogodbo o prodaji in nakupu zemeljskega plina ter ostale potrebne dokumente za zamenjavo dobavitelja. Podpisano dokumentacijo nam vrnite na naš naslov: Energija plus d.o.o, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Da. Zamenjava dobavitelja in prehod k Energiji plus je brezplačna.

Da. Dobavitelja zemeljskega plina lahko v Sloveniji prosto izbiramo. Distribucijo zemeljskega plina sicer še naprej opravlja pristojni sistemski operater omrežja, dobavlja pa vam ga lahko dobavitelj po vaši meri in okusu.

Na vrh