Energija plus kot dobavitelj skrbi le za prodajo zemeljskega plina. Priključevanje na omrežje zemeljskega plina je naloga sistemskega operaterja distribucijskega sistema (ODS). Za vsako posamezno priključitev na energetsko omrežje ali njeno spremembo mora uporabnik omrežja pridobiti soglasje za priključitev.

Vloga sistemskih operatorjev

Sistemski operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina priključujejo odjemalce na distribucijsko omrežje v skladu s splošnimi pogoji, veljavnimi na tistih območjih, na katerih sistemski operater opravlja javno službo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Seznam pristojnih sistemskih operaterjev za vaš kraj najdete nadete tukaj.

Odločitev je vaša

Po uspešni priključitvi na omrežje lahko poljubno izberete dobavitelja zemeljskega plina. Preverite ugodno ponudbo zemeljskega plina Energije plus. Z združevanjem stroškov vseh energentov v vašem gospodinjstvu na eno položnico še dodatno prihranite.
 

Na vrh