Za uresničevanje poslovne strategije in Evropskih okoljskih zavez na področju okoljske in energetske politike je Energija plus v letu 2013 vključila v svoj prodajni portfelj tudi prenove kotlovnic in sistemov daljinskega ogrevanja.

Uporabniki kotlovnice lahko namesto sedanje dotrajane dobijo sodobno kotlovnico, manj obremenjen zrak v svojem lokalnem okolju in seveda bistveno nižjo ceno ogrevanja. Fiksni stroški upravljanja kotlovnice, skupaj s stroški financiranja projekta, ostanejo isti kot so bili pred investicijo. Variabilen strošek ogrevanja (energija) pa se zmanjša za dobrih 30 %,  kar je tudi temeljni cilj uporabnikov.

Na vrh