V Elektro Maribor so pripravili pregled postopka za priključitev in dokumentov, ki jih morate pridobiti ali izpolniti za priključitev novega objekta. Ti postopki in dokumenti so smiselno enaki tudi pri drugih distribucijskih podjetjih in tudi ob spremembi ali rekonstrukciji priključka in/ali merilnega mesta oz. ob spremembi priključne moči.

Brošuro "Priključitev na distribucijsko omrežje" si lahko prenesete.

Na vrh