E-storitve

Svoje storitve vam želimo še bolj približati in vam omogočiti, da nekatere stvari uredite kar »od doma«. Spletna aplikacija eStoritve vam omogoča vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi, pregled porabe, računov in plačil. Kadarkoli, 24 ur na dan, brez čakalne vrste.

E-račun

Možnost prejemanja E-računa neposredno v vašo aplikacijo spletnega bančništva ali preko spletne pošte.

Cena za uporabo omrežja

Ceno za uporabo omrežja preverite tukaj oz. tukaj.

Cenik prispevkov po energetskem zakonu

  • Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (krajše prispevek OVE+SPTE)
  • Prispevek za povečanje učinkovitosti rabe električne energije (krajše prispevek URE)

Trošarina

Ceno trošarine preverite tukaj.

Cenik storitev

Cenik storitev Energije plus veljaven od 19.8.2020

Cenik SODO

Cenik storitev, ki jih SODO zaračunava direktno uporabnikom

Na vrh