Nastavite svoje budilke na prihranke!

V času zlate ure vam omogočamo še dodatno znižano ceno električne energije in vas o tem predhodno obvestimo.

Ugodnost

  • Do 50% cenejša električna energija najmanj 3 x tedensko po 2 uri.

Komu je storitev namenjena?

  • Vsem gospodinjskim kupcem, ki jim električno energijo dobavlja Energija plus d.o.o. in imajo merilno mesto opremljeno z naprednim sistemskim števcem porabe električne energije, vključenim v sistem daljinskega zajema podatkov,
  • hkrati morajo biti izpolnjeni tehnični in ostali potrebni pogoji za zagotavljanje četrturnih merilnih podatkov s strani pristojnega izvajalca GJS SODO.

Obveščanje

Naročniki storitve bodo o terminu, trajanju in višini popusta obveščeni preko:

Pogoj za aktiviranje storitve  

  • Izpolnjena in podpisana pristopna izjava za storitev Zlata ura.

Cena storitve velja za posamezno merilno mesto in je objavljena v veljavnem ceniku storitev Energija plus d.o.o..

Storitev se vključi in začne obračunavati v naslednjem mesecu po mesecu naročila storitve.

Grafični prikaz prihrankov za povprečnega kupca

Spodnji graf prikazuje dnevno porabo povprečnega gospodinjskega kupca s storitvijo Zlata ura v času od 14h do 16h (čas in trajanje Zlate ure se bo spreminjal, o čemer bomo kupce sproti obveščali).

Ker je pri storitvi Zlata ura cena energije znižana do -50%, lahko kupci z ustreznim prenosom porabe v ta čas dodatno prihranijo pri strošku energije.

Pristopna izjava s pogoji Zlata ura

Na vrh