Dobavitelja zemeljskega plina zamenjajte enostavno in brezplačno. Za poslovni odjem do 10.000 Sm3/leto  izpolnite spodnji spletni obrazec.

Korak 1 od 6

Podatki o pogodbenem partnerju - obstoječa pogodba o dobavi zemeljskega plina

Polje je obvezno.
Polje je obvezno.
Polje je obvezno.
Polje je obvezno.
Polje je obvezno.
Polje je obvezno.

Podatki o odjemnem mestu

V primeru, da imate več kot 4 odjemna mesta vas prosimo, da nas pokličete. Prosimo, da v obrazec zapišete podatke o odjemni skupini, tipu merilne naprave, priključni moči in vrsti uporabe kot veljajo v času izpolnjevanja spletnega obrazca. V primeru razhajanj med podatki pridobljenimi s strani Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in vnesenimi podatki se kot merodajen podatek upošteva podatek, ki ga posreduje Sistemski operater distribucijskega omrežja. Posredovani osebni podatki se bodo varovali skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Za pomoč pri izpolnjevanju podatkov lahko na povezavi najdete nekaj vzorcev računov s podanimi razlagami/prikazi posameznih podatkov, potrebnih za izpolnitev spletnega obrazca: Verzija računa št. 1, Verzija računa št. 2, Verzija računa št. 3
Polje je obvezno.

Naslov 1. odjemnega mesta

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Neveljaven vnos

Tehnični podatki odjemnega mesta

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Vrsta uporabe

Invalid Input
Invalid Input

Naslov 2. odjemnega mesta

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Neveljaven vnos

Tehnični podatki odjemnega mesta

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Vrsta uporabe

Invalid Input
Invalid Input

Naslov 3. odjemnega mesta

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Neveljaven vnos

Tehnični podatki odjemnega mesta

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Vrsta uporabe

Invalid Input
Invalid Input

Naslov 4. odjemnega mesta

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Neveljaven vnos

Tehnični podatki odjemnega mesta

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Vrsta uporabe

Invalid Input

Podatki o pogodbenem partnerju nove pogodbe o dobavi zemeljskega plina/plačniku računa

Invalid Input
Invalid Input
Polje je obvezno.
Polje je obvezno.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Podatki o kupcu / plačniku računa električne energije

Omogočamo vam plačilo dobavljenega zemeljskega plina in el. energije na skupnem računu!

Če vam električno energijo dobavlja Energija plus in bo nov pogodbeni partner/plačnik zemeljskega plina enak plačniku el. energije, spodaj samo prepišite številko plačnika in številko merilnega mesta iz računa za el. energijo.

Če Energija plus ni vaš dobavitelj električne energije, preverite našo ponudbo in izberite paket oskrbe po svoji meri.
Več na www.energijaplus.si

Invalid Input
Invalid Input

Podatki o naslovniku računa

V primeru skupnega računa za električno energijo in zemeljski plin so podatki naslovnika računa pri zemeljskem plinu enaki podatkom naslovnika računa električne energije.
Polje je obvezno.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Podatki o lastniku

Polje je obvezno.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Polje je obvezno.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Kontaktni podatki za obveščanje

Polje je obvezno.
Neveljaven vnos
Polje je obvezno.

Soglasja in izjave

Polje je obvezno.

Zaključek

Neveljaven vnos
Polje je obvezno.

Pregled vnesenih podatkov

Podatki o pogodbenem partnerju - obstoječa pogodba o dobavi zemeljskega plina

Naziv podjetja: .
Ime in priimek zastopnika: .
Naslov: .
Poštna št. in kraj: .
Davčna številka: .
Matična številka: .

Podatki o odjemnih mestih

Število odjemnih mest: .

Odj. mesto 1 Odj. mesto 2 Odj. mesto 3 Odj. mesto 4
Naziv

.

.

.

.

Ulica

.

.

.

.

Hišna številka

.

.

.

.

Št. stanovanja

.

.

.

.

Kraj

.

.

.

.

Poštna št.

.

.

.

.

Sistemski operater

.

.

.

.

Trenutni dobavitelj

.

.

.

.

Št. odj. mesta

.

.

.

.

Odj. skupina

.

.

.

.

Predv. letna poraba

.

.

.

.

ZP uporabljamo za

Datum začetka dobave

.

.

.

.

Podatki o pogodbenem partnerju nove pogodbe o dobavi zemeljskega plina/plačniku računa

Enaki podatkom obstoječe pogodbe: .

Naziv podjetja: .
Ime in priimek zastopnika: .
Naslov: .
Poštna št. in kraj: .
Davčna številka: . Matična številka: .
TRR: .

Podatki o kupcu / plačniku računa električne energije

Številka plačnika el. energije: .
Številka merilnega mesta el. energije: .

Podatki o naslovniku računa

Podatki naslovnika so enaki podatkom pogodbenega partnerja nove pogodbe: .

Naziv podjetja: .
Ime in priimek: .
Naslov: .
Poštna št. in kraj: .
Davčna številka: . Matična številka: .
TRR: .

Podatki o lastniku računa

Podatki lastnika so enaki podatkom pogodbenega partnerja nove pogodbe: .

Naziv podjetja: .
Ime in priimek: .
Naslov: .
Poštna št. in kraj: .
Davčna številka: . Matična številka: .
TRR: .

Kontaktni podatki za obveščanje

Ime in priimek: .
Telefon: .
E-pošta: .

Soglasja in izjave

Želim, da prodajalec v mojem imenu in za moj račun brezplačno izvede postopek zamenjave dobavitelja in hkrati odpove obstoječo pogodbo o dobavi ZP. .

Zaključek

Sporočilo
.

- Potrjujem, da so posredovani podatki resnični odraz dejanskega stanja, ter dovoljujem uporabo za namen izvajanja pogodbe o prodaji in nakupu zemeljskega plina. Izjavljam, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje pogodb o prodaji in nakupu zemeljskega plina iz omrežja za gospodinjstva in se z njimi strinjam. Izjavljam tudi, da izpolnjujem vse pogoje za uvrstitev med porabnike zemeljskega plina s Splošnimi pogoji družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje pogodb o prodaji in nakupu zemeljskega plina iz omrežja za gospodinjstva. Če se izkaže da so posredovani podatki, zagotovila in izjave neresnični ali nepravilni oz. nepopolni ali zavajajoči, je dobavitelj upravičen do odstopa od pogodbe o prodaji in nakupu zemeljskega plina.

Neveljaven vnos.

Na vrh