Električno energijo dobavljamo na podlagi sklenjene pogodbe o prodaji in nakupu električne energije ter pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja.

Postopek sklenitve pogodbe je hiter in enostaven:

 1. Prejem izpolnjenega obrazca za pridobitev ponudbe, v primeru da še niste naš kupec.
 2. Potrditev ponudbe za dobavo električne energije – s trenutkom potrditve ponudbe se šteje, da je sklenjena tudi pogodba, za katero veljajo Splošni pogoji družbe Energija plus d.o.o.
 3. Potrditev pogodbe za prodajo in nakup električne energije.
 4. Na podlagi že navedenega se izvede postopek zamenjave bilančne skupine, v primeru da niste naš kupec električne energije.
 5. Obojestransko izpolnjevanje pogodbe o prodaji in nakupu električne energije.

Sprememba plačnika/lastnika na MM

V želji, da bi se izognili dolgotrajnemu pridobivanju vseh potrebnih informacij za posamezna MM ob prevzemu ali spremembi plačnika/lastnika do sklenitve pogodbe o prodaji in nakupu el. energije oz. aneksa k pogodbi, navajamo, kaj vse je ob navedenih spremembah potrebno. Brezplačno spremembo plačnika/lastnika na MM bomo uredili po pridobljenih dokumentih. Prosimo za posredovanje vseh potrebnih informacij naenkrat in to kar po e-pošti / faksu ter z dopisom.
 
Potrebni podatki:

 1. številka merilnega mesta (MM) in tovarniška številka števca,
 2. naziv in naslov novega plačnika/lastnika (oz. upravnika),
 3. datum, od katerega dalje naj bo sprememba plačnika/lastnika izvedena,
 4. podatek o stanju števca na dan želene spremembe plačnika/lastnika na merilnem mestu
 5. izpolnjeno vlogo SOGLASJE LASTNIKA ZA EVIDENTIRANJE PLAČNIKA nam posredujete na e-pošto, fax, skupaj z dokazilom o lastništvu (kadar ste sami lastnik) oz. skupaj z dokazili, iz katerih je razvidna sprememba (overjena kupoprodajna pogodba, zemljiškoknjižni izpisek, upravniška pogodba,..).

Opomba: Od 01.09.2016 so v veljavi novi SODO obrazci.

Za upravnike

V kolikor ste upravnik na obrazcu pod »Podatki o lastniku« navedete »Za etažne lastnike: npr. Kolonija d.o.o.«. Posredujte nam tudi kopije:

 1. pogodbe, ki jo imate sklenjeno z etažnimi lastniki - potrebujemo kopijo 1. strani (navedeni etažni lastniki) + zadnje strani (podpisi etažnih lastnikov) ali
 2. dokument, v katerem je razvidna pooblaščena oseba za sklepanje pogodb v imenu etažnih lastnikov ali
 3. seznam etažnih lastnikov, ki se podpišejo na vlogo imetnika soglasja za evidentiranje plačnika (ker so vsa MM na enaki lokaciji, lahko na vlogo navedete vsa MM, če vam je tako lažje).

Po prejetju vseh navedenih dokumentov in obrazcev sledi še:

 1. ODPRTA POGODBA O PRODAJI IN NAKUPU E.E. OZ. ANEKS
  V primeru da smo prejeli vse ustrezne dokumente, pripravimo pogodbo oz. aneks, katero/katerega vam pošljemo v podpis po e-pošti ali redni pošti. Iz vaše strani nam podpisano pogodbo vrnete nazaj na e-pošto, fax in v dveh izvodih po pošti.
 2. POGODBA O DOSTOPU
  V primeru da prejmemo oba popolna dokumenta, ju posredujemo pooblaščencu SODO, ki pripravi Pogodbo o dostopu.

Kadar zadevo urejamo preko e-pošte oz. fax-a, pričakujemo, da dokumente posredujete še po redni pošti.

Več informacij si lahko pridobite na spletni povezavi:

Za vsa vprašanja in informacije nas kontaktirajte.


 

Na vrh