Našim kupcem ponujamo sklepanje tako odprtih kot zaprtih pogodb o prodaji nakupu električne energije.

  • ODPRTA POGODBA: je pravni posel in drugo razmerje na organiziranem trgu z električno energijo, ki določa bilančno pripadnost merilnih mest.

  • ZAPRTA POGODBA: je pravni posel in drugo razmerje med člani bilančne sheme organiziranega trga z električno energijo, pri katerem je količina dobavljene električne energije v relevantnem časovnem obdobju fiksno določena za vsak obračunski interval; med zaprte pogodbe sodijo tudi zaprte pogodbe z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki se štejejo kot zaprte pogodbe za dobavo električne energije preko meja Republike Slovenije, in ki vključujejo tudi uporabo pravic čezmejnega prenosa.
Na vrh