Ponujamo vam možnost delnih zakupov električne energije za vaše predvidene potrebne letne količine električne energije. Ponudbo za delni zakup lahko potrdite, kadar si želite in si s tem zagotovite le del celotnih predvidenih letnih količin (npr. 1, 1,…).
Z delnimi zakupi električne energije (potrditvami ponudb za dobavo električne energije) omilite tveganje ob spreminjanju cen električne energije na trgu.

Primer:

  • 1. zakup – sklene se predpogodba, kjer so navedene vse bistvene sestavine (obdobje pogodbe, cene in količine električne energije,…),
  • 2. zakup – zgoraj navedeni postopek se ponovi,
  • 3. zakup - zgoraj navedeni postopek se ponovi.

Na podlagi delnih zakupov se izračuna končna cena in sklene Odprta pogodba o prodaji in nakupu električne energije.

Na vrh